Wirus Sality w Framework.exe


(Szw) #1

Bardzo proszę o sprawdzenie loga, Avast wykrywa wirusa Sality-AM w pliku FrameWork.exe - nie można usunąć, raz pojawił się bluescreen przy uruchamianiu

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:38:16, on 2007-03-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

D:\Program Files\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe

D:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe

D:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

D:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmon.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Logitech\Video\FxSvr2.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\setup\avast.setup

D:\Documents and Settings\Szymek\Pulpit\HijackThis.exe

D:\WINDOWS\system32\tftp.exe

D:\WINDOWS\system32\tftp.exe

D:\WINDOWS\system32\tftp.exe

D:\WINDOWS\system32\tftp.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO_1.1.2.7.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Program Files\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Lexmark X1100 Series] "D:\Program Files\Lexmark X1100 Series\lxbkbmgr.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LClock] D:\Program Files\LClock\LClock.exe

O4 - HKLM\..\Run: [googletalk] D:\Program Files\Google\Google Talk\googletalk.exe /autostart

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] D:\WINDOWS\System32\LVCOMSX.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoRepair] D:\Program Files\Logitech\Video\ISStart.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechVideoTray] D:\Program Files\Logitech\Video\LogiTray.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LogitechSoftwareUpdate] "D:\Program Files\Logitech\Video\ManifestEngine.exe" boot

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = D:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Firefox Preloader.lnk = D:\Program Files\FirefoxPreloader\FirefoxPreloader.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O8 - Extra context menu item: &Clean Traces - D:\Program Files\DAP\Privacy Package\dapcleanerie.htm

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - D:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://D:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{AF4C2434-E8C9-4A27-B997-44CEF091EECD}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - D:\Program Files\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - D:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - D:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - D:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - D:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

(adam9870) #2

Log czysty, jedynie zastanawiające może być to dlaczego plik tftp.exe jest uruchomiony kilkakrotnie ale zapewne jest to spowodowane obecnością Salitiego lub innego wirusa bądź rootkita.

Zajrzyj tutaj:

:arrow: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=138948