Wirus(trj) chyba nie do końca usunięty


(Virusbond) #1

Witam wszystkich forumowiczów niedawno avast wykrył mi trojana i obawiam sie ze nie do konca go usunalem zwlaszcza internet wolno sciaga 10kb.s a łacze mam raiowe 11mb/s daje tu loga

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)

Scan saved at 20:14:01, on 2007-05-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\NetLimiter\NetLimiter.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\Karolik\Pulpit\HiJackThis_v2\HiJackThis_v2.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] "D:\Program Files\Outpost Firewall\outpost.exe" /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [OutpostFeedBack] D:\Program Files\Outpost Firewall\feedback.exe /dump:os_startup

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1960408961-507921405-1708537768-1003\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User '?')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\System32\browseui.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - D:\Program Files\Outpost Firewall\outpost.exe

(qrczak13) #2

Log ok. Możesz wrzucić jeszcze SilentRunners.


(system) #3

tez mam radio i tez czasami mi wolno sciaga, poprostu wina pogody itp.

!tez mam 11mb/s!

teraz moje sciaganie jest w granicach 20mb/s do 25mb/s

to jest wina czynników zewnętrznych, nie kompa!