Wirus tworzy nowe połączenia sieciowe


(Snowball) #1

Mój problem polega na tym że ciągle tworzą mi się 2 nowe połączenia sieciowe o nazwie ,,Connection,, i ,,connectionExample,, dodatkowo co ok 15 min. wywala bluscreena i reset.

http://wklej.org/id/419912976c


(Gutek) #2
O20 - Winlogon Notify: winzwr32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winzwr32.dll

usuń wpis HJT

Daj log z ComboFix


(Steryd1234) #3

chciałem zrobic podobnie jak kolega ale niemoge ;/ pomożcie prosze!!

mi tak samo sie tworzą dwa połączenia Connection i ConnectionExample

mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 11:49:09, on 2008-02-18

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

D:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\FixCamera.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskBarIcon.exe

C:\WINDOWS\tsnp325.exe

C:\WINDOWS\vsnp325.exe

C:\Program Files\No-IP Client\noipclient.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\neostrada tp\neostradatp.exe

C:\Program Files\neostrada tp\ComComp.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Toaster.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Inactivity.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\PollingModule.exe

C:\WINDOWS\System32\ALERTM~1\ALERTM~1.EXE

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

E:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wpabaln.exe

C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = neostrada tp

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] D:\Program Files\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\GestMaj.exe TaskBarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [FixCamera] C:\WINDOWS\FixCamera.exe

O4 - HKLM\..\Run: [tsnp325] C:\WINDOWS\tsnp325.exe

O4 - HKLM\..\Run: [snp325] C:\WINDOWS\vsnp325.exe

O4 - HKLM\..\Run: [No-IP Client 1.42] C:\Program Files\No-IP Client\noipclient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "E:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ProxyWay] C:\Program Files\ProxyWay\proxyway.exe

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{582CDC27-31B6-4C26-92BF-399122F57878}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: winjyg32 - C:\WINDOWS\SYSTEM32\winjyg32.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: France Telecom Routing Table Service (FTRTSVC) - France Telecom - C:\WINDOWS\System32\FTRTSVC.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

Napisz wyraznie co mam zrobić bo niezkumam prosze!


(Ciuci) #4

Wpis usuń w HJT.

Sciągnij Combofix viewtopic.php?f=16&t=36654 (na samym dole)

Wklej do notatnika:

>> Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe)

(jeśli pojawi się pytanie "1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. ( i powstanie log )

Po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox.

wklej go do analizy.