Wirus tworzy skrot na pendrivach


(Adekbp) #1

logi: 

FRST: http://www.wklej.org/id/1738644/

ASddition: http://www.wklej.org/id/1738645/

shortcut: http://www.wklej.org/id/1738646/


(Acorus) #2

Podepnij pendrivy.Użyj USBFix z funkcji Usuń(Clean).Pokaż z niego log.

http://www.en.usbfix.net/download/usbfix/


(Adekbp) #3

log z usbfix: http://www.wklej.org/id/1738682/


(Acorus) #4

Pokaż nowe logi z FRST.


(Adekbp) #5

frst: http://www.wklej.org/id/1738695/

addition:http://www.wklej.org/id/1738696/

shortcut: http://www.wklej.org/id/1738697/


(Acorus) #6

Otwórz notatnik systemowy i wklej:

CloseProcesses:
HKLM\...\Run: [SunJavaUpdateSched] => C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe [507776 2014-10-07] (Oracle Corporation)
HKLM\...\Run: [HP Software Update] => C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe [49152 2007-10-14] (Hewlett-Packard)
C:\Documents and Settings\All Users\msitao.exe

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.