Wirus type_win32


(Vapno666) #1

Jakiś czas temu złapałem owego wira ze strony serials.ws.Początkowo nic sie nie działo ale skan spyware terminatorem wszystko sie poje@#*ło .W czasie skanu w terminatorze,w antivirze (g data internet security) pokazywał alerty o wirach type_win32.Olałem to,ale po restarcie kompa wszystko rypło.komp nie dał sie uruchomić (explorer.exe nie startował).Reinstal systemu i to samo.Wrzucam logi hijackthis silent runners i jakiś smitfraudfix

POMOCY!!!

hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:02:54, on 2008-04-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe

O2 - BHO: G DATA WebFilter Class - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AVKWebIE.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O3 - Toolbar: G DATA WebFilter - {0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5} - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AVKWebIE.dll

O4 - HKLM..\Run: [skyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [LGODDFU] "C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe" blrun

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [GDFirewallTray] C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

O4 - HKLM..\Run: [AVKTray] "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe"

O4 - HKLM..\RunOnce: [installShieldSetup] C:\PROGRA~1\INSTAL~1{EBC48~1\setup.exe -rebootC:\PROGRA~1\INSTAL~1{EBC48~1\reboot.ini -l0x15

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [sTYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: G DATA Firewall Tray.lnk = C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{5FB95677-F2EF-4BFC-B63E-EDAA4C5C37E6}: NameServer = 194.204.152.34,217.98.63.164

O23 - Service: G DATA AntiVirus Proxy (AVKProxy) - G DATA Software AG - C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe

O23 - Service: G DATA Scheduler (AVKService) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AntiVirus (AVKWCtl) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe

O23 - Service: G DATA Personal Firewall (GDFwSvc) - G DATA Software AG - C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

silent runners:

"Silent Runners.vbs", revision 56, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

Startup items buried in registry:


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"STYLEXP" = "C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide" [empty string]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SkyTel" = "SkyTel.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"RTHDCPL" = "RTHDCPL.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"Alcmtr" = "ALCMTR.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NvMediaCenter" = "RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"InCD" = "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe" ["Nero AG"]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"LGODDFU" = ""C:\Program Files\lg_fwupdate\fwupdate.exe" blrun" ["BL"]

"WinampAgent" = ""C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"" [null data]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"GDFirewallTray" = "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe" ["G DATA Software AG"]

"AVKTray" = ""C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVKTray\AVKTray.exe"" ["G DATA Software"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\ {++}

"InstallShieldSetup" = "C:\PROGRA~1\INSTAL~1{EBC48~1\setup.exe -rebootC:\PROGRA~1\INSTAL~1{EBC48~1\reboot.ini -l0x15" ["Macrovision Corporation"]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{0124123D-61B4-456f-AF86-78C53A0790C5}(Default) = "G DATA WebFilter Class"

 • {HKLM...CLSID} = "G DATA WebFilter"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AVKWebIE.dll" [null data]

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided)

 • {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx" [empty string]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}(Default) = (no title provided)

 • {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C}(Default) = "TGTSoft Explorer Toolbar Changer"

 • {HKLM...CLSID} = "CoTGT_BHO Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll" [null data]

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 • {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

\InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 • {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{3028902F-6374-48b2-8DC6-9725E775B926}" = "IE Microsoft AutoComplete"

 • {HKLM...CLSID} = "IE Microsoft AutoComplete"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 • {HKLM...CLSID} = "History Band"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll" [MS]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 • {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 • {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{950FF917-7A57-46BC-8017-59D9BF474000}" = "Shell Extension for CDRW"

 • {HKLM...CLSID} = "Shell Extension for CDRW"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Ahead\InCD\incdshx.dll" ["Nero AG"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 • {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 • {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 • {HKLM...CLSID} = (no title provided)

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 • {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

\InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

HKLM\SOFTWA RE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\

"Userinit" = "C:\WINDOWS\system32\userinit.exe,c:\program files\g data internetsecurity\avkkid\avkcks.exe" [MS], [file not found], [file not found], [file not found], [file not found]

HKLM\SOFTWARE\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 • {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 • {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 • {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

Group Policies {policy setting}:


Note: detected settings may not have any effect.

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\

"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}

"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Devices: Allow undock without having to log on}

Active Desktop and Wallpaper:


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState

Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"

Enabled Screen Saver:


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]

Startup items in "Właściciel" "All Users" startup folders:


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"G DATA Firewall Tray" - shortcut to: "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFirewallTray.exe" ["G DATA Software AG"]

Winsock2 Service Provider DLLs:


Namespace Service Providers

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

Transport Service Providers

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 13

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05

Toolbars, Explorer Bars, Extensions:


Toolbars

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{0124123D-61B4-456F-AF86-78C53A0790C5}" = "G DATA WebFilter"

 • {HKLM...CLSID} = "G DATA WebFilter"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Webfilter\AVKWebIE.dll" [null data]

Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0004-ABCDEFFEDCBC}"

 • {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_04"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 • {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_04"

\InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_04\bin\npjpi160_04.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]

All Non-Disabled Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):


.NET Runtime Optimization Service v2.0.50727_X86, clr_optimization_v2.0.50727_32, "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\mscorsvw.exe" [MS]

ASP.NET State Service, aspnet_state, "C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet_state.exe" [MS]

G DATA AntiVirus Proxy, AVKProxy, ""C:\Program Files\Common Files\G DATA\AVKProxy\AVKProxy.exe"" ["G DATA Software AG"]

G DATA Personal Firewall, GDFwSvc, "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\Firewall\GDFwSvc.exe" ["G DATA Software AG"]

G DATA Scheduler, AVKService, "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKService.exe" ["G DATA Software AG"]

InCD Helper, InCDsrv, "C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe" ["Nero AG"]

InstallDriver Table Manager, IDriverT, ""C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe"" ["Macrovision Corporation"]

Karta wydajności WMI, WmiApSrv, "C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe" [MS]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Strażnik AntiVirus, AVKWCtl, "C:\Program Files\G DATA InternetSecurity\AVK\AVKWCtl.exe" ["G DATA Software AG"]

StyleXPService, StyleXPService, ""C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe"" [empty string]

Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych, dmadmin, "C:\WINDOWS\System32\dmadmin.exe /com" ["Microsoft Corp., Veritas Software"]

Usługa dostarczania sieci, xmlprov, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\xmlprov.dll" [MS]}

Usługa numeru seryjnego multimediów przenośnych, WmdmPmSN, "C:\WINDOWS\System32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\system32\mspmsnsv.dll" [MS]}

Zarządzanie aplikacjami, AppMgmt, "C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs" {"C:\WINDOWS\System32\appmgmts.dll" [file not found]}

---------- (launch time: 2008-04-08 19:12:35)

: Suspicious data at a malware launch point.

 • This report excludes default entries except where indicated.

 • To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

 • To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 28 seconds, including 8 seconds for message boxes)

smitfraudfix:

SmitFraudFix v2.309

Scan done at 19:08:17,12, 2008-04-08

Run from C:\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Process

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\Web

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\WINDOWS\system32

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Waciciel

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Documents and Settings\Waciciel\Application Data

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Start Menu

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\DOCUME~1\WACICI~1\Ulubione

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» C:\Program Files

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Corrupted keys

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Desktop Components

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix

!!


(huber2t) #2

Log z Hijsckthis jest ok\

Pokaż log z Combofix


(Vapno666) #3

nie wiem dla czego ale z combo fixa wyskakuje raport błendów


(Leon$) #4

Wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.http://support.microsoft.com/kb/310405/pl

otwórz notatnik i wklej

zapisz jako plik.reg >> wszystkie pliki >> scal z rejestrem >> restart

b57f17008275c957m.jpg

powstanie plik o takiej ikonie

062aec4c9b51c033m.jpg

w który dwa razy klikniesz potwierdzisz chęć dodania do rejestru potem restart

Pobierz program SDFix

-


(Monczkin) #5

vapno , popraw posta z logiem i przeczytaj regulamin forum. Nie używaj kolorów zastrzeżonych. popraw to, inaczej wyciągnę konsekwencje.

viewtopic.php?f=16&t=213350