Wirus Win32:CTX - jak się go pozbyć


(Wowo65) #1

Mam od kilku tygodni program Awast. Wczoraj wykrył mi tego wirusa i nie może go usunąć. Co mam zrobić :?:

Wklejam loga. Robię ro po raz pierwszy więc nie wiem czy dobrze.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:18:23, on 2007-12-31

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16575)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe

D:\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe

C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\HijackThis.exe

C:\Windows\system32\DllHost.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [V0260Cfg.exe] V0260Cfg.exe /d:2

O4 - HKLM\..\Run: [LanzarL2007] "C:\Users\wowo\AppData\Local\Temp\{32CB0205-C396-4ACE-A8A4-6F4D3BCC23BC}\{D1DA2BA7-2592-4036-9BB2-DCCABDE8DC1A}\..\..\L2007tmp\Setup.exe" /SETUP:"/l0x0015"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NBKeyScan] "C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [!AVG Anti-Spyware] "D:\AVG Anti-Spyware 7.5\avgas.exe" /minimized

O4 - HKLM\..\RunOnce: [GrpConv] grpconv.exe -o

O4 - HKCU\..\Run: [Creative WebCam Tray] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-21-2993172912-1535749246-1983605820-501\..\Run: [Creative WebCam Tray] "C:\Program Files\Creative\Shared Files\CamTray.exe" (User '?')

O4 - HKUS\S-1-5-21-2993172912-1535749246-1983605820-501\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMBgMonitor.exe" (User '?')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {30528230-99f7-4bb4-88d8-fa1d4f56a2ab} (YInstStarter Class) - C:\Program Files\Yahoo!\Common\yinsthelper.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - GRISOFT s.r.o. - D:\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: lxbc_device - - C:\Windows\system32\lxbccoms.exe

O23 - Service: Nero BackItUp Scheduler 3 - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexingService.exe


--

End of file - 4935 bytes

(Gutek) #2

Automatem spróbujmy - Skan AVG Anti-Spyware 7.5 po update :wink:


(Wowo65) #3

Wczoraj próbowałem i nic. Próbuje jeszcze raz.


(Gutek) #4

W takim układzie - Daj log z ComboFix


(Wowo65) #5

Wklejam link do loga z Combo FiX

http://up.wklej.org/download.php?id=e6b ... ede1ceeba8


(Gutek) #6

W logu nic nie widzę


(Wowo65) #7

Wyłączyłem przywracanie systemu, zrobiłem skan avastem i nie znalazł żadnego wirusa. Nie wiem co o tym sądzić.

Czy może wczorajszy alarm był nieprawdziwy? Wczoraj skanowałem AVG i potem ponownie avastem i cały czas wykrywało mi wirusa Win32:CTX. Nie wiem czy go usunąłem, czy go też wcale nie było. A co do Pandy to to co mam odinstalować, bo programu jako takiego już nie ma?


(Wowo65) #8

DZIĘKI SERDECZNE! !!


(Gutek) #9

wowo65 - zrobiłeś - Prawoklik na Mój Komputer>>>>Właściwości>>Przywracanie systemu>> wyłącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach.