Wirus Win32:Dialer-Y [Trj]

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - D:\WINDOWS\web\related.htm

skasuj jeszcze to :wink:

do kasacji:

O16 - DPF: {74D05D43-3236-11D4-BDCD-00C04F9A3B61} (HouseCall Control) - http://a840.g.akamai.net/7/840/537/2004 … scan53.cab

O16 - DPF: {8EB3FF4E-86A1-4717-884D-7BA2D38272CB} (F-Secure Online Scanner) - http://support.f-secure.com/ols/fscax.cab

O16 - DPF: {A9ED6AA2-D9D4-4D71-9586-E293E2E3580B} (GameDesire Marbies&Diamonds) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/marbles_2_0_0_21.cab

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_29.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C2} (GameDesire Pool 9) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard9_2_0_0_22.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C6} (GameDesire Pool 8UK) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8UK_2_0_0_21.cab

Ok, posprzątam jeszcze raz. Czy radzicie potem jeszcze raz sprawdzić log.

jak zrobisz porządek to dla pewności zapodaj jeszcze raz loga 8)

Tak, ale jak mówiłem, zainstaluj Service Pack i firewalla. Pomocny temat przy wyborze firewalla: http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic … irewall%2A

to log po porządkach.

Logfile of HijackThis v1.99.0

Scan saved at 18:31:10, on 2005-02-18

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

D:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

D:\Program Files\AdTools Service\AdToolsKeep.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

D:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

D:\DOCUME~1\IWONA~1.PIE\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.394\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - D:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [avast!] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [AdTools Service] D:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

O4 - HKLM…\Run: [internet Optimizer] “D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe”

O4 - HKLM…\Run: [gah95on6] D:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “D:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = D:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\j2re1.4.2_06\bin\npjpi142_06.dll

O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service - Unknown - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

Chyba usunę avasta i zainstaluję Nortona co myślicie? i oczywiście SP2

usuwasz:

D:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

   	D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

 	D:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

D:\Program Files\AdTools Service\AdToolsKeep.exe

   	O4 - HKLM\..\Run: [AdTools Service] D:\Program Files\AdTools Service\AdTools.exe

   	O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "D:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

   	O4 - HKLM\..\Run: [gah95on6] D:\WINDOWS\System32\gah95on6.exe

   	O15 - Trusted IP range: 213.159.117.202 (HKLM)

Dzięki boczi usunę jeszcze i to, jeżeli problem nie zniknie, ponieważ nadal jako strona startowa uruchamia się strona z wirusem zawołam do kompa kogoś bardziej obytego w tych sprawach niż ja… Ja robiłam wszystko zgodnie z waszymi wskazówkami i problem nadal jest. Dzięki wszystkim.