Wirus zmienia nr konta, Vista 32bit


(Tm05) #1

Witam

Mam ten sam problem, będę wdzięczny za pomoc

FRST: http://wklej.to/0EXNp

Additional:http://wklej.to/hw4zU


(Atis) #2

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

CloseProcesses:
HKU\S-1-5-21-4050316289-2255918467-2938647394-1000\...\Run: [Boot File Servicing Utility] => C:\Users\tm\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\WUDHost.exe [6656 2014-08-25] ()
Startup: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinSTAT.exe (Microsoft® Corporation)
S4 blbdrive; \SystemRoot\system32\drivers\blbdrive.sys [X]
S3 esgiguard; \??\C:\Program Files\Enigma Software Group\SpyHunter\esgiguard.sys [X]
C:\32788R22FWJFW
C:\Users\tm\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\WUDHost.exe
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup\WinSTAT.exe
C:\AdwCleaner
C:\ProgramData\WinSTAT
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Boot File Servicing Utility" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\Windows(R) Statistics Service" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupreg\winlogin" /f
Reg: reg delete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Shared Tools\MSConfig\startupfolder\C:^Users^tm^AppData^Roaming^Microsoft^Windows^Start Menu^Programs^Startup^WinSTAT.exe" /f
C:\Users\tm\AppData\Roaming\Macros\start.bat
C:\Windows\pss\WinSTAT.exe.Startup
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Tm05) #3

Proszę

OStani skan

FRST: http://wklej.to/kgcaG


(Atis) #4

Nie potrafisz przeczytać trzech krótkich zdań?


(Tm05) #5

asorki

http://wklej.to/P1DMp


(Atis) #6

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: KLIK

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Odinstaluj Java 6 Update 20 i zainstaluj Java 7 Update 67