Wirusy po skanie+zamulenie kompa


(Vampircia) #1

Witam,

Zwracam się z prośbą o sprawdzenie loga.

Miałam również problem z pliczkiem gm.exe, ale widzę, że nie ma go w procesach..

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 23:39:39, on 2007-11-04

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Programiki www\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

C:\WINDOWS\system32\TBLMOUSE.EXE

C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe

C:\WINDOWS\system32\_svchost.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Mozilla Thunderbird\thunderbird.exe

F:\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [TkBellExe] "C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe" -osboot

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [startdrv] C:\WINDOWS\Temp\startdrv.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools] "E:\Programiki www\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Adobe Gamma.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: PC Alert 4.lnk = C:\Program Files\MSI\PC Alert 4\PCAlert4.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{49906878-FD5D-462C-9E23-E709F17EDF6C}: NameServer = 194.204.159.1,217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: partnershipreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\partnership.dll

O21 - SSODL: DCOM Server 25319 - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B25319} - C:\WINDOWS\system32\ymhyjhm.dll

O22 - SharedTaskScheduler: DCOM Server 25319 - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B25319} - C:\WINDOWS\system32\ymhyjhm.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Proxy Service (ccPxySvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\ccPxySvc.exe

O23 - Service: Microsoft Internet Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\_svchost.exe

O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: Norton Personal Firewall Accounts Manager (NISUM) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Personal Firewall\NISUM.EXE

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe


--

End of file - 5679 bytes

Byłabym wdzięczna za pomoc :slight_smile:

Pozdrawiam,

Kida.


(Pan Ziombl) #2

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [startdrv] C:\WINDOWS\Temp\startdrv.exe

O20 - Winlogon Notify: partnershipreg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\partnership.dll - trojan

O23 - Service: Microsoft Internet Service - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32_svchost.exe


(jessica) #3

Ściągnij -->ComboFix

Wklej do Notatnika :

File::

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\partnership.dll

C:\WINDOWS\system32\_svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ymhyjhm.dll

C:\WINDOWS\Temp\startdrv.exe


Folder::

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings


Driver::

"Microsoft Internet Service"


Registry::

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows nt\currentversion\winlogon\notify\partnershipreg]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ShellServiceObjectDelayLoad]

"DCOM Server 25319"

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

{2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304B25319}=-

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"startdrv"=-

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe )

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe )

– podobnie jak na tym obrazku -->88953CFScript-createdbyMiekiemoes.gif

(jeśli pojawi się pytanie " 1 or 2" - to wpisz 1 i naciśnij ENTER) Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log)

Po restarcie usuń ręcznie folder C: **** Qoobox.

Daj ten log.

jessi


(Vampircia) #4

Log z ComboFix'a.


(jessica) #5

Wg mnie - jest czysto. :slight_smile:

jessi


(Vampircia) #6

Mhm, kompek rzeczywiście się poprawil :slight_smile:

Dziękuję za pomoc :slight_smile: