Wirusy proszę o pomoc dla laika

Witam mój problem wygląda nastepująco.Po otwarciu przegladarki internetowej"firefox" otwieraja się nowe okna np:http://adserving.cpxinteractive.com/st?ad_type=iframe&ad_size=728x90&section=671539)Mój system to windows xp.Antywirus AVG,ad-aware.Skanowałem hijack this usunąłem "niebezpieczne"i nadal bez zmian-denerwujące okna z reklamami.Szukałem na forach(że trzeba wkleić log w otl)zupełnie nic z tego niekumam.Prosze poprowadzcie mnie “za rękę” :slight_smile: scan z hijack this:

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 15:23:08, on 2009-12-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgchsvx.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgrsx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

C:\WINDOWS\system32\crypserv.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgnsx.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

C:\Program Files\AVG\AVG9\avgcsrvx.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPEnh.exe

C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\CamSplitter\camsplitter.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\HpqToaster.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~2\rapimgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\trend micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: WormRadar.com IESiteBlocker.NavFilter - {3CA2F312-6F6E-4B53-A66E-4E65E497C8C0} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgssie.dll

O2 - BHO: Adobe PDF Conversion Toolbar Helper - {AE7CD045-E861-484f-8273-0445EE161910} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: SmartSelect - {F4971EE7-DAA0-4053-9964-665D8EE6A077} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O2 - BHO: SimpleAdblock Class - {FFCB3198-32F3-4E8B-9539-4324694ED664} - C:\Program Files\Common Files\Simple Adblock\SimpleAdblock.dll

O3 - Toolbar: Adobe PDF - {47833539-D0C5-4125-9FA8-0819E2EAAC93} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll

O4 - HKLM…\Run: [HP Software Update] c:\Program Files\Hp\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM…\Run: [hpWirelessAssistant] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Wireless Assistant\HPWAMain.exe

O4 - HKLM…\Run: [synTPStart] C:\Program Files\Synaptics\SynTP\SynTPStart.exe

O4 - HKLM…\Run: [QlbCtrl] %ProgramFiles%\Hewlett-Packard\HP Quick Launch Buttons\QlbCtrl.exe /Start

O4 - HKLM…\Run: [AzMixerSel] C:\Program Files\Realtek\InstallShield\AzMixerSel.exe

O4 - HKLM…\Run: [sMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM…\Run: [NBKeyScan] “C:\Program Files\Nero\Nero8\Nero BackItUp\NBKeyScan.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM…\Run: [unlockerAssistant] “C:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe”

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [Adobe ARM] “C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe”

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] “C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe”

O4 - HKLM…\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM…\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM…\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe

O4 - HKLM…\Run: [WinampAgent] “C:\Program Files\Winamp\winampa.exe”

O4 - HKCU…\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKCU…\Run: [indxStoreSvr_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Nero\Lib\NMIndexStoreSvr.exe” ASO-616B5711-6DAE-4795-A05F-39A1E5104020

O4 - HKCU…\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] “C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe”

O4 - HKCU…\Run: [H/PC Connection Agent] “C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe”

O4 - HKCU…\Run: [DAEMON Tools Lite] “C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe” -autorun

O4 - HKCU…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O4 - Startup: Camsplitter.lnk = C:\Program Files\CamSplitter\camsplitter.exe

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: Append Link Target to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppendSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Append to Existing PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIEAppend.html

O8 - Extra context menu item: Convert Link Target to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECaptureSelLinks.html

O8 - Extra context menu item: Convert to Adobe PDF - res://C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEFavClient.dll/AcroIECapture.html

O8 - Extra context menu item: Wyślij do interfejsu &Bluetooth - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie_ctx.htm

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\INetRepl.dll

O9 - Extra button: @btrez.dll,-4015 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: @btrez.dll,-4017 - {CCA281CA-C863-46ef-9331-5C8D4460577F} - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\btsendto_ie.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: linkscanner - {F274614C-63F8-47D5-A4D1-FBDDE494F8D1} - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgpp.dll

O20 - AppInit_DLLs: acaptuser32.dll

O20 - Winlogon Notify: avgrsstarter - C:\WINDOWS\SYSTEM32\avgrsstx.dll

O23 - Service: AVG Free E-mail Scanner (avg9emc) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgemc.exe

O23 - Service: AVG Free WatchDog (avg9wd) - AVG Technologies CZ, s.r.o. - C:\Program Files\AVG\AVG9\avgwdsvc.exe

O23 - Service: Bluetooth Service (btwdins) - Broadcom Corporation. - C:\Program Files\WIDCOMM\Bluetooth Software\bin\btwdins.exe

O23 - Service: Crypkey License - CrypKey (Canada) Ltd. - C:\WINDOWS\SYSTEM32\crypserv.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: hpqwmiex - Hewlett-Packard Development Company, L.P. - C:\Program Files\Hewlett-Packard\Shared\hpqWmiEx.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NBService - Nero AG - C:\Program Files\Nero\Nero 7\Nero BackItUp\NBService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

End of file - 9973 bytes

PROSZE O POMOC I WYROZUMIAŁOŚĆ

Dodane 16.12.2009 (Śr) 15:29

Jeśli pomyliłem dział-przepraszam

Poszukaj w samym Firefoxie, jaką masz dokładnie wersje’? Opróżnij historie i pamięć cache i pliki cookie.

Przeskanuj dodatkowo: NIS2010

napewno usuń to

O4 - HKLM…\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

choć ja bym usunął wszystko 04 oprócz (O4 - HKLM…\Run: [AVG9_TRAY] C:\PROGRA~1\AVG\AVG9\avgtray.exe),jak się domyślam komp wolno ci raczej startuje masz tyle tego nawalone w autostarcie i zmień tego antywirusa na powiedzmy Avirę jak widać AVG przepuścił syfa

OK biore sie za usuwanie.dam znać co i jak

nie musisz tego usuwać hijack wystarczy wejść w start–uruchom i wpisać msconfig,zakładka uruchamianie i pokasować ptaszki przy zbędnych pozycjach potem zastosuj ,ok i restart

Dzieki za schemat.Jutro spróbuje jeszcze raz bo cos mi dzis nie poszło a juz nie mam za wiele czasu

HELP :? robiłem GAMER-A I ZAWIESZA MI SIE KOMP.Kto pomoże przy usunieciu WIRUSÓW(otwierajace sie okna z grami i reklamami w firefoxie

roofii1978 , popraw posty z logami zgodnie z tym tematem. zasady-wklejania-logow-forum-t253052.html i temat wazny-komunikat-dotyczacy-tytulowania-tematow-t66889.html Zapoznaj się z regulaminem forum.