Wirusy- raport a ashampoo antywirus


(system) #1

19/10/2008 20:44 ADSPY/EShoper.BD.22 C:\Documents and Settings\Wojtek\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\rqwshgrl.default\Cache\5D3BC07Ed01

19/10/2008 22:11 JOKE/Deathwish D:\System Volume Information_restore{D8EDAADB-2D85-43F3-AE9A-246772C7C4B1}\RP31\A0025033.exe

19/10/2008 22:12 JOKE/Deathwish D:\System Volume Information_restore{D8EDAADB-2D85-43F3-AE9A-246772C7C4B1}\RP53\A0034313.exe

To mi znalazł. Czy mogę te pliki usunąć bez combofixa i tego typu programów. Narazie mam je w kwarantannie


(Leon$) #2

możesz wyczyść kwarantannę

:slight_smile:


(system) #3

ok no to kasuje