Wirusy


(Wiesio52) #1

Ostatnio avast! wykrył mi bardzo dużo wirusów, było to pewnie spowodowane zainstalowaniem jakiegoś programu p2p naszpikowanego trojanami i robakami. No i w Hijacku doszło pare dziwnych wpisów(tak mi się przynajmniej wydaje :slight_smile: ) Więc proszę o sprawdzenie tego loga i wskazanie plików do usunięcia.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:56:06, on 2006-04-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

D:\WINDOWS\System32\smss.exe

D:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

D:\WINDOWS\system32\services.exe

D:\WINDOWS\system32\lsass.exe

D:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\WINDOWS\Explorer.EXE

D:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\WINDOWS\system32\RunDll32.exe

D:\programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

D:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\windows\mousepad15.exe

D:\programy\Free Download Manager\fdm.exe

D:\Program Files\EQBranch\EQBranch.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

D:\Program Files\HHVcdV5Sys\VC5SecS.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.findthewebsiteyouneed.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://searchbar.findthewebsiteyouneed.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Microsoft Internet Explorer

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: UserInit=userinit.exe

O2 - BHO: URLLink - {4A2AACF3-ADF6-11D5-98A9-00E018981B9E} - D:\Program Files\NewDotNet\newdotnet7_22.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\programy\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE D:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Survey Companion] "D:\Program Files\webHancer\Programs\whSurvey.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [New.net Startup] rundll32 D:\PROGRA~1\NEWDOT~1\NEWDOT~2.DLL,ClientStartup -s

O4 - HKLM\..\Run: [keyboard] C:\windows\keyboard15.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mousepad] C:\windows\mousepad15.exe

O4 - HKLM\..\Run: [newname] C:\windows\newname15.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "D:\programy\Tlen.pl\tlen.exe" 

O4 - HKCU\..\Run: [Free Download Manager] D:\programy\Free Download Manager\fdm.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [filecroc] "D:\Program Files\FileCroc\FileCroc.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [EQBranch] "D:\Program Files\EQBranch\EQBranch.exe"

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\programy\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://D:\programy\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w domyślnym agregatorze - D:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\RssBandit\iecontext_subscribefeed.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_01\bin\npjpi150_01.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - D:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O10 - Hijacked Internet access by New.Net

O20 - AppInit_DLLs: Runner.dll,Runner.dll,kmicdpkh.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\programy\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: KlService - Unknown owner - D:\PROGRA~1\KEYLOG~1\KlEngine.exe" -r (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - D:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Virtual CD v5 Security service (VC5SecS) - H+H Software GmbH - D:\Program Files\HHVcdV5Sys\VC5SecS.exe

Zmieniłem temat na konkretny

Pozdrawiam Gutek2222


(Bbieniol) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Ściągnij i odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik newdotnet7_22 i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish i restart kompa

W trybie awaryjnym z wyłącząnym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku (w razie problemów z usuwaniem plików użyj narzędzia KillBox):

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

PS> Mówi Ci to coś?