Włączanie lub wyłączanie pulpitu zdalnego


(Aaa3333) #1

jak wyłączyć usługę pulpit zdalny aby nie była dostępna dla użytkownika.

Jestem administratorem komputera i muszę ja z pewnych powodów zablokować aby nie można było podpinać się pod inne komputery?

chodzi mi o to żeby w akcesoriach-->podłączanie pulpitu zdlanego było niedostępne dla użytkowników. Jest to windows xp home edition jeden z klientów najlepiej jakby ta usługa została całkowicie usunięta?


(mareksolak) #2

Najprościej to usuń skrut z C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Akcesoria\Komunikacja ale to tylko zabezpieczenie pozorne bo identyczny efekt osiągniesz przez Start > uruchom > %SystemRoot%\system32\mstsc.exe

Przynajmniej usuń mstsc.exe z folderu C:\WINDOWS\system32