Właściwa ścieżka


(Krzychu) #1

Mam folder o nazwie strona w nim jest drugi folder o nazwie grafika.W folderze tym są pliki graficzne natomiast w folderze strona dokumenty html.Jak napisać poprawną ścieżkę dostępu aby strona prawidłowo się wyświetlała?


(Themefhisto) #2

np. obrazek.bmp


(lazikar) #3

Tak. :smiley:

TU początek adresu/strona/PLIK.HTML