Własna kompozycja przy logowaniu


(Animologic) #1

Jak zrobić aby wybrana przeze mnie kompozycja była już od logowania lub przy samym logowaniu do systemu (po oknie ładowania Windows).

Windows XP Professional SP2


(goomish) #2

Zmień ścieżkę przypisaną do wartości DllName w kluczu

HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager

Albo trochę prościej - wyeksportuj klucz

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ThemeManager

zamień wszystkie wystąpienia HKEY_CURRENT_USER na HKEY_USERS.DEFAULT, zapisz i zaimportuj plik do rejestru. Aha... Tapetę zmień w wartości Wallpaper, w kluczu

HKEY_USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop

a wygaszacz ekranu w wartości SCRNSAVE.EXE w tym samym kluczu.