WMP - nie chce się uruchomić


(duszek00) #1

Witam!!

Mam problem z WMP 11 - chcąć posłuchać muzyki zawsze odpalałem WMP, a tu wczoraj nic z tego, nie chce się odpalić, odinstalowałem WMP11, ale to nic nie dawał MP 10 też nie działał...co z ty zrobnić aby się odpalało??

  • nie mam przywracania systemu (wyłączone)

  • nie mam wirusów

  • logi sprawdzone, są czyste


(duszek00) #2

Nie, nie chce już się przyzwyczaiłem do WMP


(Adarek) #3

Co ostatnio było robione na kompie ??

Chodzi mi o czyszczenie , rejestru , plików itp.


(Agatonster) #4

Panowie udzielający porad - proszę trzymać się tematu - OT`y - Kosz


(duszek00) #5

No właśnie nie, czyściłem kompa TuneUP, ale przywróciłem stare pliki i to nic nie pomaga,

Teraz wyświetla mi się takie coś:

123cp9.jpg


(Adarek) #6

Być może nie wszystko przywrócone.

Odinstaluj stery od karty graficznej. Może dźwiękowej .

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=76390&

Zainstaluj ponownie.

Sprawdź jak w awaryjnym .

Ale najpierw :

Debuguj błąd :

Jak ?

>>> http://forum.purepc.pl/index.php?showtopic=104416

oraz sprawdź błędy w Narzędzia administracyjne >>>Podgląd zdarzeń.

Poczytaj:

http://www.google.pl/search?hl=pl&sa=X& ... ad&spell=1


(duszek00) #7

To nic nie daje :confused: Jeszcze wstawie logi i proszę o sprawdzenie...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:38:27, on 2007-05-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16441)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\InkSaver\InkSaver.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\SolidPdfService.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

C:\WINDOWS\java\explorer.exe

C:\PROGRA~1\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Kacper\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Solid Converter PDF - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\ExploreExtPDF.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Solid Converter PDF - {259F616C-A300-44F5-B04A-ED001A26C85C} - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\ExploreExtPDF.dll

O3 - Toolbar: &Tłumaczenie - {0D704FAD-66E9-4F0A-BFED-4F665770DDB3} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O4 - HKLM\..\Run: [InkSaver] C:\Program Files\InkSaver\InkSaver.exe hide

O4 - HKLM\..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\RunOnce: [WIAWizardMenu] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\sti_ci.dll,WiaCreateWizardMenu

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [SpeedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O8 - Extra context menu item: &Tlumacz z LING... - http://www.ling.pl/ling/def-src.php4

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\WINDOWS\system32\shdocvw.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll,-103 - {B46B0919-62BA-4D99-A5C4-916B57A6805C} - C:\Program Files\Techland\Common\InternetTranslator\InternetTranslator.dll

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra button: (no name) - SolidConverterPDF - (no file) (HKCU)

O10 - Broken Internet access because of LSP provider 'avsda.dll' missing

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O15 - Trusted Zone: http://mks.com.pl 

O16 - DPF: {193C772A-87BE-4B19-A7BB-445B226FE9A1} (ewidoOnlineScan Control) - http://downloads.ewido.net/ewidoOnlineScan.cab

O16 - DPF: {DEB21AD3-FDA4-42F6-B57D-EE696A675EE8} (IP-Uploader Control) - http://asp03.photoprintit.de/microsite/defaults/activex/ImageUploader3.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: NavLogon - C:\WINDOWS\

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard (AntiVirMailService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avmailc.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avguard.exe

O23 - Service: AST Service (astcc) - Advanced Software Technologies - C:\WINDOWS\SYSTEM32\astsrv.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Premium MailGuard helper service (AVEService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Premium\avesvc.exe

O23 - Service: AVP - Unknown owner - C:\Documents and Settings\Kacper\Pulpit\Kaspersky\avp.exe" -r (file missing)

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - Unknown owner - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe" -service (file missing)

O23 - Service: DirectX Service (DirectNuzq) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\directx.exe

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ProtexisLicensing - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PSIService.exe

O23 - Service: SolidPDFConverterReadSpool (ScReadSpool) - VoyagerSoft, LLC - C:\Program Files\SolidDocuments\SolidConverterPDF\SCPDF\SolidPdfService.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\UAService7.exe

Złączono Posta : 14.05.2007 (Pon) 17:09

Udało się zrobić :slight_smile: Już wszystko działa, opis co zrobiłem na:

http://programy.onet.pl/1,109,24,194956 ... forum.html


(Gutek) #8

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz DirectX Service , a wpisy usuń HJT i skasuj plik


(Adarek) #9

Czyli nie sterowniki tylko Java. Tak ?? Bo z tego linku to nic nie wynika.

Pomogło by pewno też odinstalowanie/restart i ponowne jej zainstalowanie/ restart .

Też tak mogło by być.