Wolna praca i zawieszanie kmputera + LOG


(Pomian) #1

Witam. MAm problemy z kompem i bylbym wdzieczny jesli ktos by mi pomogl. Komp mi baaardzo wolno chodzi i sie zawiesza.

Mój log:

]Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 15:08:55, on 2004-11-18

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\System32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

C:\program files\ssantydialer\ssantydialer.exe

C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINDOWS\System32\snmp.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\WINDOWS\System32\mqsvc.exe

C:\WINDOWS\System32\mqtgsvc.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

D:\Programy\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ccRegVfy] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe"

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Wanadoo\taskbaricon.exe

O4 - HKLM..\Run: [sSAntyDialer] "c:\program files\ssantydialer\ssantydialer.exe" tray

O4 - HKLM..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Browser MOUSE\mouse32a.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM..\Run: [sSC_UserPrompt] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\UsrPrmpt.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\MSMSGS.EXE

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht! http://82.179.166.145/x15.chm::/trs15.exe

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v ... 9297646794

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{B7F6ED72-D139-4F2E-8791-4615FC4B3802}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - (no file)

Pozdrawiam i z góry dziki za pomoc


(Cancel) #2

Do wyciecia

O1 - Hosts file is located at: C:\WINDOWS\nsdb\hosts
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {14A3221B-1678-1982-A355-7263B1281987} - ms-its:mhtml:file://C:\foo.mht!http://82.179.166.145/x15.chm::/trs15.exe

O18 - Filter: text/html - {4F7681E5-6CAF-478D-9CB8-4CA593BEE7FB} - (no file)

(Adarek) #3

Do tego przelec system programem CWShredder Version 2.0

Powinien usunąć automatycznie wpis O18

Pobierz program WinPatrol 8.0

Na zakładce Opcje klikasz Pokaż plik HOSTS.... Otworzy sie w notatniku.

Usuwasz wszysko za wyjątkiem 127.0.0.1 localhost

Sprawdz lokalizację pliku HOSTS. Ten plik ma być tylko jeden. Tam gdzie napisał wins

Więcej poczytaj tutaj:

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=11529

Polecam jeszcze program :

Pestpatrol

instrukcja

Zainstaluj SP1/2 na windowsa. :smiley:


(Pomian) #4

Dzieki za pomoc. MAm nadzieje ze pomoze.

A jesli chodzi o SP1 lub SP2 to probowalem, ale wyswietla mi ze mam zly klucz i przerywa instalacje :frowning:

NArazie dzieki


(fiesta) #5

I bardzo dobrze robi :PPP.

Tak się dzieje jak się instaluje SP na pirackie kopie windowsa

Temat zamykam.