Wolna praca komputera


(Rycymer) #1

Proszę o sprawdzenie loga-po przeczyszczeniu rejestru oraz wyłaczeniu wielu programów przy starcie, nadal "muli" mi kompa, aczkolwiek nieco mniej...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:03:26, on 2006-09-29

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\winnt\System32\smss.exe

C:\winnt\system32\csrss.exe

C:\winnt\System32\winlogon.exe

C:\winnt\system32\services.exe

C:\winnt\system32\lsass.exe

C:\winnt\System32\Ati2evxx.exe

C:\winnt\system32\svchost.exe

C:\winnt\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\AMD\Cool'n'Quiet\GemServ.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINNT\system32\HPZipm12.exe

C:\winnt\system32\regsvc.exe

C:\winnt\system32\MSTask.exe

C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

C:\winnt\system32\stisvc.exe

C:\winnt\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\mspmspsv.exe

C:\winnt\system32\svchost.exe

C:\winnt\System32\Ati2evxx.exe

C:\winnt\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe

D:\eMule\emule.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\EA SPORTS\FIFA 06\fifa06.exe

C:\DOCUME~1\Mariusz\USTAWI~1\Temp\~e5.0001

C:\Documents and Settings\Mariusz\Moje dokumenty\My Word\unzipped\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &ESPN - {AE6F2894-AF10-4C9C-B16E-1DFC6FF8C0C6} - C:\Program Files\ESPN\Toolbar\DIGToolBar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\winnt\system32\shdocvw.dll

O12 - Plugin for .pdf: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {2DF91772-19DC-47AE-B52F-B8E2FE545625} (Spd2 Class) - http://www.lemontv.pl/lmctrls.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://ppupdates.ca.com/downloads/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1145586589859

O16 - DPF: {745395C8-D0E1-4227-8586-624CA9A10A8D} (AxisMediaControl Class) - http://stockholm.grundbulten.se/activex/AMC.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://212.80.66.25/activex/AxisCamControl.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{800F7148-AF4F-4A55-AB5D-A4C602CC0F81}: NameServer = 192.168.0.1

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\winnt\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINNT\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\winnt\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: AMD PowerNow! (tm) Technology Service (GemServ) - Advanced Micro Devices - C:\Program Files\AMD\Cool'n'Quiet\GemServ.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINNT\system32\HPZipm12.exe

O23 - Service: PC Tools Spyware Doctor (SDhelper) - PC Tools Research Pty Ltd - C:\Program Files\Spyware Doctor\sdhelp.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe


[quote]Dziękuję![/quote]

(Gutek) #2

LOG Ok,

odinstaluj Spyware Doctor


(Rycymer) #3

Mam pytanie:dlaczego powinienem go odinstalować?


(Gutek) #4

Masz ewido i avasta a to wystarczy :slight_smile: I komp lepiej będzie "oddychał" :mrgreen:


(Rycymer) #5

Oki! !!