Wolna praca systemu i internetu


(Pcz 07) #1

Od pewnego czasu mam problem z moim komputerem. Po około godzinie pracy system oraz internet zaczyna coraz wolniej pracować. Nie wiem dokładnie czym to może być spowodowane. Podejrzewam że może mam po prostu za mało pamięci ram, ale nie znam się na tym tak dokładnie żeby to stwierdzić na 100% więc zamieszczam loga, który może coś komuś powie na ten temat:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:09:20, on 2007-05-05

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\SubEdit-Player\subedit.exe

D:\Download\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - C:\Program Files\BitComet\tools\BitCometBHO.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Directx push] directxpushup.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [C] C:\Program Files\NetMeter\NetMeter.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [Microsoft Directx push] directxpushup.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download all links using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Download all videos using BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Download link using &BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_11\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1173461789547

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{C5FD115E-A267-44A2-B78B-D2BC15AF6AFC}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: ms-help - {314111C7-A502-11D2-BBCA-00C04F8EC294} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Help\hxds.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Filter hijack: text/xml - {807563E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\MICROS~1\OFFICE12\MSOXMLMF.DLL

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Diskeeper Corporation - C:\Program Files\Diskeeper Corporation\Diskeeper\DkService.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 52\StarWind\StarWindService.exe

(adam9870) #2

Plik usuń ręcznie w trybie awaryjnym natomiast wpisy HijackThis.

Po wykonaniu pokaż dwa logi z Gmer'a wykonane przy takich ustawieniach:

 1. Zakładka Rootkit >>> zaznaczone wszystko oprócz Pokazuj wszystko >>> kliknij Szukaj >>> czekaj cierpliwie aż skończy >>> Kopiuj >>> wklej do posta

 2. Zakładka Rootkit >>> zaznaczone tylko Usługi i Pokazuj wszystko >>> kliknij Szukaj >>> czekaj cierpliwie aż skończy >>> Kopiuj >>> wklej do posta

plus log z ComboFix. Aby zrobić w nim log należy go uruchomić => nacisnąć klawisz Y => czekać cierpliwie i log powinien być w formie pliku .txt o nazwie combofix na partycji C.

Jeśli wszystkie logi nie zmieszczą się bezpośrednio do posta, to umieść je w jakimś serwisie hostingowym jako pliki *.txt, a tu tylko zlinkuj.


(Pcz 07) #3

Pierwszy log:

GMER 1.0.12.12244 - http://www.gmer.net

Rootkit scan 2007-05-06 15:07:57

Windows 5.1.2600 Dodatek Service Pack 2---- System - GMER 1.0.12 ----


SSDT sptd.sys ZwCreateKey

SSDT sptd.sys ZwEnumerateKey

SSDT sptd.sys ZwEnumerateValueKey

SSDT sptd.sys ZwOpenKey

SSDT sptd.sys ZwQueryKey

SSDT sptd.sys ZwQueryValueKey

SSDT sptd.sys ZwSetValueKey


---- Kernel code sections - GMER 1.0.12 ----


? C:\WINDOWS\system32\drivers\sptd.sys Proces nie może uzyskać dostępu do pliku, ponieważ jest on używany przez inny proces.

.text USBPORT.SYS!DllUnload F95E97AE 5 Bytes JMP 819E71B8 

? System32\Drivers\ad22lqv2.SYS Nie można odnaleźć określonego pliku.

? C:\WINDOWS\System32\DRIVERS\update.sys                                  

.text autochk.exe 010011C1 9 Bytes CALL 00FFDCE6 

.text autochk.exe 010011CB 9 Bytes [8B, 4D, F8, 74, 10, 8B, 31, ...]

.text autochk.exe 010011D5 14 Bytes CALL ED459AFE 

.text autochk.exe 010011E4 15 Bytes [74, 12, 33, D2, 42, E8, 34, ...]

.text autochk.exe 010011F4 7 Bytes [00, 8B, 4D, F8, 8B, 89, 84]

.text ...                                                   


---- Devices - GMER 1.0.12 ----


Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CREATE 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CLOSE 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_READ 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_WRITE 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_INFORMATION 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_INFORMATION 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_EA 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_EA 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SHUTDOWN 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_LOCK_CONTROL 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_CLEANUP 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_SECURITY 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_SECURITY 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_QUERY_QUOTA 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_SET_QUOTA 81BDC1D8

Device \FileSystem\Ntfs \Ntfs IRP_MJ_PNP 81BDC1D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBT_Tcpip_{C5FD115E-A267-44A2-B78B-D2BC15AF6AFC} IRP_MJ_CREATE 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBT_Tcpip_{C5FD115E-A267-44A2-B78B-D2BC15AF6AFC} IRP_MJ_CLOSE 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBT_Tcpip_{C5FD115E-A267-44A2-B78B-D2BC15AF6AFC} IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBT_Tcpip_{C5FD115E-A267-44A2-B78B-D2BC15AF6AFC} IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBT_Tcpip_{C5FD115E-A267-44A2-B78B-D2BC15AF6AFC} IRP_MJ_CLEANUP 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBT_Tcpip_{C5FD115E-A267-44A2-B78B-D2BC15AF6AFC} IRP_MJ_PNP 816B51D8

Device \Driver\00000101 \Device\00000041 IRP_MJ_POWER [F9948C7E] sptd.sys

Device \Driver\00000101 \Device\00000041 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL [F99622A2] sptd.sys

Device \Driver\00000101 \Device\00000041 IRP_MJ_PNP [F9963228] sptd.sys

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-0 IRP_MJ_CREATE 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-0 IRP_MJ_CLOSE 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-0 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-0 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-0 IRP_MJ_POWER 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-0 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-0 IRP_MJ_PNP 819E61D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_CREATE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_CLOSE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_READ 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_WRITE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_SHUTDOWN 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_POWER 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmIoDaemon IRP_MJ_PNP 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_CREATE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_CLOSE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_READ 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_WRITE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_SHUTDOWN 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_POWER 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmConfig IRP_MJ_PNP 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_CREATE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_CLOSE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_READ 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_WRITE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_SHUTDOWN 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_POWER 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmPnP IRP_MJ_PNP 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_CREATE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_CLOSE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_READ 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_WRITE 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_SHUTDOWN 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_POWER 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81B701D8

Device \Driver\dmio \Device\DmControl\DmInfo IRP_MJ_PNP 81B701D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-1 IRP_MJ_CREATE 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-1 IRP_MJ_CLOSE 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-1 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-1 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-1 IRP_MJ_POWER 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-1 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBPDO-1 IRP_MJ_PNP 819E61D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-3 IRP_MJ_CREATE 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-3 IRP_MJ_CLOSE 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-3 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-3 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-3 IRP_MJ_POWER 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-3 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-3 IRP_MJ_PNP 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-4 IRP_MJ_CREATE 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-4 IRP_MJ_CLOSE 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-4 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-4 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-4 IRP_MJ_POWER 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-4 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBPDO-4 IRP_MJ_PNP 8196B1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_CREATE 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_READ 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_WRITE 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_SHUTDOWN 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_CLEANUP 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_POWER 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume1 IRP_MJ_PNP 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_CREATE 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_READ 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_WRITE 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_SHUTDOWN 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_CLEANUP 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_POWER 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\HarddiskVolume2 IRP_MJ_PNP 81BDE1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_CREATE 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_CLOSE 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_READ 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_WRITE 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_SHUTDOWN 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_POWER 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom0 IRP_MJ_PNP 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_CREATE 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_CLOSE 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_READ 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_WRITE 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_SHUTDOWN 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_POWER 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom1 IRP_MJ_PNP 819CF1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T1L0-17 IRP_MJ_CREATE 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T1L0-17 IRP_MJ_CLOSE 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T1L0-17 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T1L0-17 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T1L0-17 IRP_MJ_POWER 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T1L0-17 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T1L0-17 IRP_MJ_PNP 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3 IRP_MJ_CREATE 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3 IRP_MJ_CLOSE 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3 IRP_MJ_POWER 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP0T0L0-3 IRP_MJ_PNP 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort0 IRP_MJ_CREATE 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort0 IRP_MJ_CLOSE 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort0 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort0 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort0 IRP_MJ_POWER 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort0 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort0 IRP_MJ_PNP 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort1 IRP_MJ_CREATE 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort1 IRP_MJ_CLOSE 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort1 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort1 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort1 IRP_MJ_POWER 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort1 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdePort1 IRP_MJ_PNP 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-f IRP_MJ_CREATE 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-f IRP_MJ_CLOSE 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-f IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-f IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-f IRP_MJ_POWER 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-f IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81BDD1D8

Device \Driver\atapi \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-f IRP_MJ_PNP 81BDD1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_CREATE 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_CLOSE 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_READ 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_WRITE 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_SHUTDOWN 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_POWER 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 819CF1D8

Device \Driver\Cdrom \Device\CdRom2 IRP_MJ_PNP 819CF1D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBt_Wins_Export IRP_MJ_CREATE 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBt_Wins_Export IRP_MJ_CLOSE 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBt_Wins_Export IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBt_Wins_Export IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBt_Wins_Export IRP_MJ_CLEANUP 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetBt_Wins_Export IRP_MJ_PNP 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetbiosSmb IRP_MJ_CREATE 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetbiosSmb IRP_MJ_CLOSE 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetbiosSmb IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetbiosSmb IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetbiosSmb IRP_MJ_CLEANUP 816B51D8

Device \Driver\NetBT \Device\NetbiosSmb IRP_MJ_PNP 816B51D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-0 IRP_MJ_CREATE 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-0 IRP_MJ_CLOSE 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-0 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-0 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-0 IRP_MJ_POWER 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-0 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-0 IRP_MJ_PNP 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-1 IRP_MJ_CREATE 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-1 IRP_MJ_CLOSE 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-1 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-1 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-1 IRP_MJ_POWER 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-1 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 819E61D8

Device \Driver\usbohci \Device\USBFDO-1 IRP_MJ_PNP 819E61D8

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_CREATE 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_CLOSE 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_READ 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_WRITE 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_QUERY_INFORMATION 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_SET_INFORMATION 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_QUERY_EA 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_SET_EA 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_SHUTDOWN 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_LOCK_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_CLEANUP 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_QUERY_SECURITY 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_SET_SECURITY 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_POWER 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_DEVICE_CHANGE 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_QUERY_QUOTA 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_SET_QUOTA 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanDatagramReceiver IRP_MJ_PNP 8163E980

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-2 IRP_MJ_CREATE 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-2 IRP_MJ_CLOSE 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-2 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-2 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-2 IRP_MJ_POWER 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-2 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-2 IRP_MJ_PNP 8196B1D8

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_CREATE 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_CREATE_NAMED_PIPE 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_CLOSE 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_READ 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_WRITE 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_QUERY_INFORMATION 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_SET_INFORMATION 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_QUERY_EA 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_SET_EA 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_SET_VOLUME_INFORMATION 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_SHUTDOWN 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_LOCK_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_CLEANUP 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_CREATE_MAILSLOT 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_QUERY_SECURITY 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_SET_SECURITY 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_POWER 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_DEVICE_CHANGE 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_QUERY_QUOTA 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_SET_QUOTA 8163E980

Device \FileSystem\MRxSmb \Device\LanmanRedirector IRP_MJ_PNP 8163E980

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-3 IRP_MJ_CREATE 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-3 IRP_MJ_CLOSE 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-3 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-3 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-3 IRP_MJ_POWER 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-3 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 8196B1D8

Device \Driver\usbuhci \Device\USBFDO-3 IRP_MJ_PNP 8196B1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_CREATE 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_READ 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_WRITE 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_FLUSH_BUFFERS 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_SHUTDOWN 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_CLEANUP 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_POWER 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 81BDE1D8

Device \Driver\Ftdisk \Device\FtControl IRP_MJ_PNP 81BDE1D8

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21Port2Path0Target0Lun0 IRP_MJ_CREATE 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21Port2Path0Target0Lun0 IRP_MJ_CLOSE 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21Port2Path0Target0Lun0 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21Port2Path0Target0Lun0 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21Port2Path0Target0Lun0 IRP_MJ_POWER 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21Port2Path0Target0Lun0 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21Port2Path0Target0Lun0 IRP_MJ_PNP 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21 IRP_MJ_CREATE 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21 IRP_MJ_CLOSE 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21 IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21 IRP_MJ_INTERNAL_DEVICE_CONTROL 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21 IRP_MJ_POWER 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21 IRP_MJ_SYSTEM_CONTROL 8194D440

Device \Driver\ad22lqv2 \Device\Scsi\ad22lqv21 IRP_MJ_PNP 8194D440

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_CREATE 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_CLOSE 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_READ 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_QUERY_INFORMATION 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_SET_INFORMATION 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_QUERY_VOLUME_INFORMATION 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_DIRECTORY_CONTROL 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_FILE_SYSTEM_CONTROL 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_SHUTDOWN 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_LOCK_CONTROL 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_CLEANUP 8159A980

Device \FileSystem\Cdfs \Cdfs IRP_MJ_PNP 8159A980


---- Files - GMER 1.0.12 ----


ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  

ADS C:\Documents and Settings\Pawe:favicon                                  


---- EOF - GMER 1.0.12 ----

Złączono Posta : 06.05.2007 (Nie) 15:29

kolejne 2 logi:

http://s004.wyslijto.pl/index.php?file_ ... 3061555589