Wolne działanie komputera


(Skoczek992) #1

Proszę o analizę.

 

 

OTL : http://wklejto.pl/213067

EXTRAS : http://www.wklejto.pl/213068

FRST :http://www.wklejto.pl/213069

ADDITION : http://www.wklejto.pl/213070


(Agatonster) #2

randxx

Nie praktykuje się na forum profilaktycznego sprawdzania logów - albo jest problem i zakładasz temat, albo nie ma problemu i temat jest zbędny.

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie, w poście dokładnie opisać problem. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.


(Acorus) #3

Otwórz Notatnik i wklej:

Task: {7BA5F8F9-98C5-47C5-8061-6BB0B16082D9} - \Dealply No Task File ==== ATTENTION
Task: {EF91219E-30CA-4542-80A3-E61EB9F356EE} - \RegClean Pro No Task File ==== ATTENTION
HKU\S-1-5-21-1351952552-1101796496-3682451885-1000\...\Run: [AdobeBridge] = [X]
HKU\S-1-5-21-1351952552-1101796496-3682451885-1000-{ED1FC765-E35E-4C3D-BF15-2C2B11260CE4}-0\...\Run: [AdobeBridge] = [X]
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - iexplore.exe
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
FF Plugin HKCU: ubisoft.com/uplaypc - C:\Program Files (x86)\Ubisoft\Ubisoft Game Launcher\npuplaypc.dll No File
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [ikgojpdbiniccokkgadmdheobjfdbbcg] - C:\Program Files (x86)\WebSparkle\ikgojpdbiniccokkgadmdheobjfdbbcg.crx []
CHR HKCU\SOFTWARE\Policies\Google: Policy restriction ======= ATTENTION
S3 ALSysIO; \\C:\Users\admin\AppData\Local\Temp\ALSysIO64.sys [X]
S3 EagleX64; \\C:\Windows\system32\drivers\EagleX64.sys [X]
S3 NTIOLib_1_0_C; \\F:\NTIOLib_X64.sys [X]
S3 Synth3dVsc; System32\drivers\synth3dvsc.sys [X]
S3 tsusbhub; system32\drivers\tsusbhub.sys [X]
S3 VGPU; System32\drivers\rdvgkmd.sys [X]
EmptyTemp:

Plik zapisz pod nazwą fixlist.txt i umieść obok FRST w tym samym folderze.