Wolne uruchamianie Windowsa XP


(Crazy1921) #1

Komputer mam około 4 miesiące od formatowania i bardzo wolno ładuje się system. Dochodzi do niebieskiego okienka "Zapraszamy" i stoi około 30 s. Później jeszcze przez 10-15 s. muszę czekać aż pojawią się ikonki. Po uruchomieniu system już działa normalnie. Po formatowaniu było dobrze i z czasem coraz wolniej się ładuję, zawsze ta sytuacja się powtarza po formatowaniu. Jak mogę "odświeżyć" komputer ?


(krzysiekx) #2

Wykasuj niepotrzebne programy z autostartu, wrzuć na wklej.org loga z Hijackthis to ktoś Ci go sprawdzi.


(tores1977) #3

Poczytaj, przemyśl , zastosuj

optymalizacja-odchudzanie-windowsa-opis-krok-kroku-t76580.html


(Crazy1921) #4

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:27:06, on 2009-11-02

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\WINDOWS\system32\libusbd-nt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ievkbd.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O2 - BHO: IEPluginBHO - {F5CC7F02-6F4E-4462-B5B1-394A57FD3E0D} - C:\Documents and Settings\Admin\Dane aplikacji\Nowe Gadu-Gadu_userdata\ggbho.1.dll

O2 - BHO: HP Smart BHO Class - {FFFFFFFF-CF4E-4F2B-BDC2-0E72E116A856} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [TBPanel] C:\Program Files\Vtune\TBPanel.exe /A

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Admin\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU..\RunOnce: [WiseStubReboot] MSIEXEC /quiet SKIP_PPU_DRIVER_INSTALL=1 /I "C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WIS1C4551A64743409391E41477CD655043_9_09_0203.MSI" TRANSFORMS="C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard\WIS1C4551A64743409391E41477CD655043_9_09_0203.MST" WISE_SETUP_EXE_PATH="e:\win2kxp\PhysX_9.09.0408_SystemSoftware.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Dodaj do listy blokowanych banerów - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\ie_banner_deny.htm

O9 - Extra button: Statystyki ochrony WWW - {1F460357-8A94-4D71-9CA3-AA4ACF32ED8E} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\SCIEPlgn.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {DDE87865-83C5-48c4-8357-2F5B1AA84522} - C:\Program Files\HP\Digital Imaging\Smart Web Printing\hpswp_BHO.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\adialhk.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll

O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2009\avp.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LibUsb-Win32 - Daemon, Version 0.1.10.1 (libusbd) - http://libusb-win32.sourceforge.net - C:\WINDOWS\system32\libusbd-nt.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

--

End of file - 5515


(Db2524) #5

Może za dużo dajesz mu do uruchamiania na start. Zawsze kontroluj co ci się uruchamia na starcie, bo tu zwykle mnóstwo programów dodaje swoje wpisy i możesz nawet nie wiedzieć o tym, a zwykle są to rzeczy niepotrzebne, a nawet jeśli potrzebne to nie koniecznie na starcie.

Zbędne rzeczy możesz odznaczyć w Uruchom > msconfig.


(Mar Sikorski) #6

Dodam jeszcze jedną rzecz. Aby przyspieszyć start systemu, możesz wyłączyć Usługę inteligentnego transferu w tle.

Start >> Uruchom >> services.msc. W oknie szukasz usługi inteligentnego transferu w tle. Gdy ją znajdziesz, dwuklik na nią. Z listy Typ uruchamiania wybierz wyłączony. Restart komputera.

Lecz opcja ta ma swoją wadę. Po jej wyłączeniu możesz zapomnieć o automatycznych aktualizacjach systemu. Musisz ręcznie wywoływać moduł Windows Update.


(Crazy1921) #7

do uruchomienia na start zostawiłem tylko potrzebne rzeczy poprawiło to kilka s. ale to nie dużo. Skanuje teraz System ad-aware. Później zrobię defragmentacje i jak nie pomoże to nie wiem. a Log w porządku ?


(Kubachr) #8

Poczytaj:

Odchudzanie systemu Microsoft Windows -> http://hotfix.pl/articles.php?article_id=134

Optymalizacja autostartu -> http://hotfix.pl/articles.php?article_id=128

Optymalizacja rejestru Windows -> http://hotfix.pl/articles.php?article_id=166

Optymalizacja Systemu Windows -> http://hotfix.pl/articles.php?article_id=97

Przeczytaj spokojnie, może coś pomoże :slight_smile:


(Danielm86) #9

start>uruchom>msconfig>uruchamianie>i odznacz:

start>uruchom>msconfig>Usługi>odzancz

Wyczyść smieci CCleaner'em, defragmentacja Iobit Smart Defrag,

http://www.searchengines.pl/index.php?showtopic=7723


(Reksio009) #10

aevano, spróbuj jeszcze bootvisem zoptymalizować, może coś pomoże.