Wolne "www", komp ciagle cos wysyla i sciaga


(Fantastiko) #1

Nic nie mam wlaczone poza DuMeter i HiJackThis. Na wyresie ciagle wysylanie w granicach 5-14kB/s oraz sciaganie podobnie.

www strasznie muli. "wysylanie zadania" i "czekanie na odpowiedz" itd. co powoduje ze wp.pl laduje mi sie kolo minuty :expressionless:

Oto, Log. Ja nic ciekawego nie widze ale moze wy zobaczycie. System postawiony kolo miesiaca, WinXP SP2


(Piotr 007) #2

Gdzie ten log ?

Może system sie aktualizuje - wyłącz aktualizacje automatyczne systemu windows


(popula) #3

Wstaw tego loga to jest szansa że znajdzie się winowajca :slight_smile: . DuMeter tak ma. Też go mam i pokazuje na wykresie ruch, mimo spoczynku kompa.


(Fantastiko) #4

Heh, ale ze mnie sierota :expressionless: Wstawiam

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 20:28:38, on 2007-08-16

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\RunDLL32.exe

C:\windows\system32\rlvknlg.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\Zdalne sterowanie\X10srvs.exe

C:\Program Files\Zdalne sterowanie\X10clns.exe

C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.opera.com/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: TGTSoft Explorer Toolbar Changer - {C333CF63-767F-4831-94AC-E683D962C63C} - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\TGT_BHO.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RunDLL32.exe NvMCTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RelevantKnowledge] c:\windows\system32\rlvknlg.exe -boot

O4 - HKLM\..\Run: [DU Meter] C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Zdalne sterowanie - serwer] C:\Program Files\Zdalne sterowanie\X10srvs.exe -port 10000 -password X10

O4 - HKCU\..\Run: [Zdalne sterowanie] C:\Program Files\Zdalne sterowanie\X10clns.exe -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] E:\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1085031214-1844823847-725345543-1004\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background (User 'Agusia')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1085031214-1844823847-725345543-1004\..\Run: [STYLEXP] C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXP.exe -Hide (User 'Agusia')

O4 - HKUS\S-1-5-21-1085031214-1844823847-725345543-1004\..\Run: [WhenUSave] "C:\Program Files\Save\Save.exe" (User 'Agusia')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ATK Keyboard Service (ATKKeyboardService) - ASUSTeK COMPUTER INC. - C:\WINDOWS\ATKKBService.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: StyleXPService - Unknown owner - C:\Program Files\TGTSoft\StyleXP\StyleXPService.exe

O23 - Service: X10 Device Network Service (x10nets) - X10 - C:\PROGRA~1\COMMON~1\X10\Common\x10nets.exe


--

End of file - 5657 bytes

(popula) #5

Użyj narzędzia ComboFix- http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=36654, po skanie wklej loga z niego.


(Fantastiko) #6


(jessica) #7

Nie wiem, co to za wpisy.

Może ten pogrubiony sprawdź go na http://virusscan.jotti.org/

Opis, jak korzystać z JOTTI --> http://otfans.pl/forums/showthread.php?tid=552

albo na http://www.virustotal.com/en/indexf.html

(korzysta się podobnie jak z JOTTI).

Nic innego podejrzanego nie widzę.

jessi