Wolniejsza praca komputera. Siada internet


(Trojan87) #1

Komputer działa mi od jakiegoś czasu wolniej, ciężko mu jakoś się łączyć z internetem, przy zaznaczaniu jakiegoś obszaru na pulpicie za pomocą myszki zaznaczanie sie nagle zawiesza.

Hijack:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 14:54:26, on 2008-12-13

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

D:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Programy\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\Programy\DiskeeperLite2\DKService.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\WINDOWS\system32\atwtusb.exe

D:\Programy\PowerISO\PWRISOVM.EXE

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

D:\Program Files\Winamp2\winampa.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

D:\Programy\QuickTime\qttask.exe

D:\Programy\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

D:\Programy\PeerGuardian2\pg2.exe

D:\Programy\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

D:\Programy\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

C:\Documents and Settings\PC\Pulpit\Nieużywane\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyServer = 192.168.0.1:3128

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL (file missing)

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: BitComet ClickCapture - {39F7E362-828A-4B5A-BCAF-5B79BFDFEA60} - D:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [atwtusb] atwtusb.exe beta

O4 - HKLM\..\Run: [PWRISOVM.EXE] D:\Programy\PowerISO\PWRISOVM.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Programy\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "D:\Program Files\Winamp2\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "D:\Programy\Adobe Reader\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Control Center] C:\Program Files\ASUS\WLAN Card Utilities\Center.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSPM Startup] C:\PROGRA~1\COMMON~1\INSTAL~1\UPDATE~1\isuspm.exe -startup

O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "D:\Programy\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "D:\Programy\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PeerGuardian] D:\Programy\PeerGuardian2\pg2.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "D:\Programy\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystkie VIdeo za pomocą BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko za pomocą BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz za pomocą BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.8.7.dll/206 (file missing)

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O15 - Trusted Zone: http://*.mks.com.pl

O16 - DPF: {0EB0E74A-2A76-4AB3-A7FB-9BD8C29F7F75} (CKAVWebScan Object) - http://www.kaspersky.pl/resources/virusscanner/kavwebscan_unicode.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: ASWLSVC - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ASWLSVC.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - D:\Programy\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - D:\Programy\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Programy\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - D:\Programy\DiskeeperLite2\DKService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

combofix:

ComboFix 08-12-12.05 - PC 2008-12-13 15:03:15.3 - NTFSx86

(huber2t) #2

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

c:\windows\S4A74089C.tmp


Registry::

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"CoolSwitch"=-

"WinampAgent"=-

"Adobe Reader Speed Launcher"=-

"ISUSPM Startup"=-

"ISUSScheduler"=-

"QuickTime Task"=-

"CloneCDTray"=-

"atwtusb"=-

"AtiPTA"=-


Driver::

XDva168

XDva190

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklej.eu lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Trojan87) #3

http://wklej.org/id/27610/


(huber2t) #4

Pobierz The Avenger

wklej do niego ten tekst:

Files to delete:

c:\windows\S4A74089C.tmp

kopiuj to i klikasz na Paste Script from Clipboard wybierasz Execute oraz Potwierdzasz i zgadzasz się na restart klikając OK.

Kasujesz ręcznie z dysku plik: C:\Avenger\backup.zip i wklejasz na forum raport: C:\avenger.txt

usuń ręcznie folder C:\Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar całego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!


(Trojan87) #5

the avenger: http://wklej.org/id/27949/

Zastosowałem się do powyższych kroków.

Przy skanowaniu kasperskim (20%) nagle w FireFoxie wystąpił jakiś błąd i co pisałem na klawiaturze - to pisało mi do tyłu w przeglądarce. Restart. Działa.

Poprawę na komputerze widzę ale nadal są problemy z odświeżaniem. Jak zeskanuję do końca to dam log.

Pozdrawiam.


(Gutek) #6

W takim razie:

Proszę pobrać i użyć Malwarebytes' Anti-Malware

Wciskamy Skanuj , wybieramy dyski do skanowania i Rozpoczynamy skanowanie , na końcu wciskamy Usuń zaznaczone jak będą i Ok  :wink: