Wolniejsza praca komputera


(Michalm92) #1


(jessica) #2

Ten w/w wpis sfiksuj w Hijacku:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz go >> Fix checked.

Ten zaznaczony pogrubieniem plik usuń ręcznie w Trybie Awaryjnym, lub przy pomocy jakiegoś narzędzia.

Jeśli nie masz jakiegoś narzędzia usuwającego, to ściągnij OTMoveIt

Do pola Paste List of Files/Folders to be Moved wklej poniższe ścieżki:

Następnie wciśnij przycisk MoveIt!

Pojawi się komunikat, że jest potrzebny restart do usunięcia podanych plików/folderów- wciśnij Yes.

Po restarcie usuń ręcznie folder C:**** _OTMoveIt (Prawoklik >>> Usuń >>> Opróżnij Kosz).

Możesz dać jeszcze log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.

jessi