Wolniejszy internet, wogle cos wolno chodzi (Log HijackThis)


(Haspet) #1

Mam Windowsa XP Pro z SP 2 + Neostrade 256 ......

I jestem taki ze jak predkosc ma być 31 KB/s to ma taka być a nie.

Jeszcze niedawno jak miałem 98 to predkosc była normalna te 31 KB/s.

I tak samo na XP, ale cos zainstalowałem i wolniej chodzi, jak zaczynam pobierac plik to predkosc zaczyna sie od 3 KB/s i najwiecej to 28 KB/s i takie wachania ..... :confused:

Ale jezeli pobiore plik np. Free Download Acelerator lub obojetnie jakim programem który sciaga plik w 2 czesciach to predkosc jest normalna, ej no co jest :confused: wkurza mnie to :frowning: Poprosze o pomoc. Pozdrawiam.

Log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:38:28, on 2005-11-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\IoloSGCtrl.exe

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\SystemGuardAlerter.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\IDETOOL\IDETOOL.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\DOCUME~1\Kamil\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.893\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.kompynews.boo.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://www.kompynews.boo.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [EPoXUSDM] "C:\Program files\EPoX\USDM\USDM.EXE" "5000"

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [SystemGuardAlerter] C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\SystemGuardAlerter.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [ioloDelayModule] C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\delay.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [CoolSwitch] C:\WINDOWS\system32\taskswitch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - Startup: OpenOffice.ux.pl 2.0.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.ux.pl 2.0\program\quickstart.exe

O4 - Global Startup: IDETool.lnk = C:\Program Files\IDETOOL\IDETOOL.EXE

O8 - Extra context menu item: Pobierz stronę WEB z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlpage.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz wszystko z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: Pobierz zaznaczenie z Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O9 - Extra button: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @C:\Program Files\Messenger\Msgslang.dll,-61144 - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{9DAD9DB7-27DE-47C6-AB6E-A8D3B60A9223}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - "C:\PROGRA~1\MSNMES~1\msgrapp.dll" (file missing)

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: iolo System Guard (IOLO_SRV) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\System Mechanic Professional 6\IoloSGCtrl.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZONELABS\vsmon.exe

==================================== Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE Proponuje poczytać TEN temat i zobacz jaka jest prośba do userów wklejających loga. Pozdrawiam kuz5


(Gutek) #2

LOG czysty, co może spowalniać, masz dwa firewalle - ZONELABS i System Mechanic Professional 6 to moze powodowac jakiś konflikt, mimo że System Mechanic Professional 6 ma przyspieszać połaczenie


(Haspet) #3

No ale przecież specjalnie go nie instalowałem (Firewalla z system mechanic Pro)


(Gutek) #4

No to nie wiem :frowning:


(Haspet) #5

Odistalowałem go i nic.

A mnie wkurza takie coś ....

Ja jestem taki ze jak ma cos takie byc to musi.