Wolno chodzący komp


(Djkamilos) #1

Witam . Chciałem zamieścić swój log z hijack this bo coś komp trochę mi się spowolnił

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:19:35, on 2006-06-09

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.EXE

C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

C:\Program Files\Winamp\Winamp.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\GetRight\getright.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Personal\Ad-Aware.exe

C:\Documents and Settings\skapowiec\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - AutorunsDisabled - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SmcService] C:\PROGRA~1\Sygate\SPF\smc.exe -startgui

O4 - HKLM\..\Run: [ABmenu] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABmenu.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ABREGMON] C:\Program Files\ArcaVir\Bin\ABregmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [EPSON Stylus DX3800 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.EXE /P26 "EPSON Stylus DX3800 Series" /O6 "USB002" /M "Stylus DX3800"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [SpybotSD TeaTimer] C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\TeaTimer.exe

O4 - HKCU\..\Run: [EPSON Stylus DX3800 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_FATIACE.EXE /P26 "EPSON Stylus DX3800 Series" /M "Stylus DX3800" /EF "HKCU"

O4 - HKCU\..\Run: [Red Swoosh EDN Client] C:\Program Files\RSSoft\RSEDNClient.exe

O4 - Global Startup: RaConfig.lnk = C:\WINDOWS\system32\RaConfig.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F3B364A2-B9D8-4609-90F7-B18E4481BCCB}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: ArcaBit NetMonitor (ABNetMon) - ArcaBit sp. z o.o. - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\NetMonSv.exe

O23 - Service: ArcaVir Monitor (ArcaMonSvc) - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\avmonsv.exe

O23 - Service: ArcaScan - ArcaBit - C:\Program Files\ArcaVir\Bin\arcascan.exe

O23 - Service: arcaserv - ArcaBit Sp. z o. o. - C:\Program Files\ArcaVir\bin\arcaserv.exe

O23 - Service: Sygate Personal Firewall (SmcService) - Sygate Technologies, Inc. - C:\Program Files\Sygate\SPF\smc.exe

Z góry wszystkim dziękuję za pomoc. Pozdrawiam


(adam9870) #2

Tylko ten wpis skoś w hijacku.

W trybie awaryjnym odinstaluj w dodań/usuń programy a folder ręcznie.

Poza tym ok :slight_smile:

Pobierz program Ewido zrób update i przeskanuj.

Możesz zajrzeć: XP - Optymalizacja, odchudzanie dla trochę bardziej zaawansowanych. Lub Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP dla trochę mniej zaawansowanych...

Proponuję zainstalować SP2. Poprawia trochę bezpieczeństwo :wink:


(Djkamilos) #3

Dzięki :slight_smile:


(Kuz5) #4

A dlaczego ma to wywalić :?

Jest ok niech to zostawi


(Gutek) #5

No nie jest taki Ok, ponieważ Soft - "osobiście identyfikuje informację z innymi w sieci" :wink: