Wolno chodzący komputer


(Pinio150) #1

Ostatnio komputer wolnomi chodzi. Wkleje logi:


(Joan Sunshine) #2

Log jest ok z tym że masz 2 antywirusy - KIS i Avast. Zdecyduj się na 1, to pozostałości po drugim usuniemy :slight_smile:


(Pinio150) #3

Joan ma tylko KIS. Wklejić loga z SR?


(Joan Sunshine) #4

Wchodzisz w Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługi avast! iAVS4 Control Service, avast! Antivirus, avast! Mail Scanner, avast! Web Scanner

Otwórz hijackthis --> open misc tools section --> delete a NT service --> wpisz aswUpdSv i ok

W HJT zaznaczasz wpisy i klikasz na dole "Fix checked" :

Wklej Silenta :wink: