Wolno działający komputer i zablokowany internet


(J A R K) #1

Witam

Proszę o sprawdzenie loga.

Komputer bardzo wolno się uruchamia jak również wolno działa podczas użytkowania. Po godzinie pracy internet czasami nie działa i konieczny jest reset.

Często również podczas zamykania wyskakuje komunikat NIE MOŻNA ZAKOŃCZYĆ DZIAŁANIA PROGRAMU O! program o nazwie O.

http://www.wklej.org/id/120164/txt

Z góry dziękuję


(Henio Mazurek) #2

Wklej logi z OTL i gmer

http://oldtimer.geekstogo.com/OTL.exe

http://www.gmer.net/


(J A R K) #3

OTL >> http://wklej.org/id/120461/txt

Extras >> http://wklej.org/id/120463/txt


(Henio Mazurek) #4

Sprawdź ten plik na http://www.virustotal.com/pl/ i pokaż raport


(J A R K) #5

http://www.virustotal.com/pl/analisis/2ad1e19c33e045be2156291c4d19199e73a224a69ae3cc8419a939dda0a1baad-1240043982

zero


(system) #6

Uruchom HiJack This wybierz Do a System Scan Only , następnie zaznacz te wpisy.

O4 - HKLM\..\Run: [USBPhoneforSkype] C:\Program Files\USBPhoneforSkype\General\USBPhoneforSkype.exe

O4 - Global Startup: USB Combo Phone.lnk = C:\Program Files\USB Combo Phone\USBCombo.exe

O16 - DPF: {A050E865-64E3-431B-8079-F0DFCEA90A2D} (PieChart Class) - https://biuro/officescan/console/html/AtxPie.cab

O16 - DPF: {C79D3167-6133-4E7C-821C-5C114611022D} (CamImage Class) - http://www.webcamera.pl/CameraControl.cab

Po zaznaczeniu wybierz Fix checked. Pokaż nowego loga po usuwaniu.

Przeskanuj tym komputer: CCleaner (Oczyść także rejestr oraz wejdź w zakładkę 'Narzędzia' >> 'Przywracanie systemu' i usuń wszystko oprócz pierwszego.)

Przeskanuj tym komputer: Spy-Bot

Oraz: MBAM


(J A R K) #7

Czy aby napewno mam usunąć te wpisy rejestru?

Używa telefonu bezprzewodowego do skype.

webcamera obsłguje kompleks wypoczynkowy


(Henio Mazurek) #8

Według logów to nic właściwie tu nie ma. Wklej jeszcze ten log z gmer.