Wolny internet


(Iron 29) #1


(Namresek) #2

* W logu nic nie widać.

Pokaż logi z SilentRunners i ComboScan.

ps. Masz jakieś inne objawy infekcji ?