Wolny komputer, duże zużycie procesora- log


(juventinho) #1

Witam, ostatnio mój komputer wolno chodzi, zwykłe okienka otwierają się powoli, zużycie procesora, nawet jak nic nie robie waha się od 30 do 40%; wirusów nie mam, więc dam loga z pytaniem, co mogę usunąc, wyłączyc itp żeby zwiększyc jego wydajnośc?

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 17:27:44, on 2008-04-15

Platform: Windows Vista (WinNT 6.00.1904)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16643)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Windows\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] c:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKLM\..\Run: [RtHDVCpl] RtHDVCpl.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SMSERIAL] C:\Program Files\Motorola\SMSERIAL\sm56hlpr.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Windows\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSearch] "C:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar\Search.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WhenUSearchWHSE] "C:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar\whse.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe"

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - https://www.bph.pl/pi/components/SignActivX.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati External Event Utility - ATI Technologies Inc. - C:\Windows\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared Files\RichVideo.exe

O23 - Service: Fujitsu Siemens Computers Diagnostic Testhandler (TestHandler) - Fujitsu Siemens Computers - C:\firststeps\OnlineDiagnostic\TestManager\TestHandler.exe


--

End of file - 4446 bytes

(huber2t) #2

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Wklej do notatnika:

File::

C:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar\Search.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools SearchBar\whse.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt (najwygodniej będzie, jeśli zapiszesz w takiej lokalizacji, by ikonka CFScript.txt znalazła się obok ikonki ComboFix.exe)

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu ->

02f8f1e3c410a4cc.gif

Powinno się rozpocząć usuwanie i powstanie log, daj ten log na forum.

Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to po restarcie usuń ręcznie folder C: \Qoobox


(juventinho) #3

wyskakuje okienko że system nie może znaleźc komunikatu dla numeru komunikatu 0x8 w pliku komunikatów dla System… i nie ma żadnego loga, co w takim razie?


(huber2t) #4

Usuń te pliki ręcznie bo jest to adware


(juventinho) #5

dziwne, bo nie mam takiego folderu, musiałem go kiedyś usuwac #-o i tylko tyle tak? a jaka może by przyczyna tego że procesor ma spore zużycie?


(huber2t) #6

Moze masz wirusa?

Przeskanuj komputer tym http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html Daj log z niego na forum


(juventinho) #7

nie, nie mam :))


(huber2t) #8

Ale przeskanuj komputer i daj log nie zaszkodzi ci


(Gutek) #9

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350