Wolny komputer, spowolnione ładowanie się stron log OTL


(Damcior) #1

Jak w temacie. Komputer strasznie długo się włącza oraz uruchamia poszczególne programy. Ładowanie stron przeglądarki również trwa długo. Zamieszczam logi OTL:

 

OTL: http://www.wklej.org/id/1415358/

Extras: http://www.wklej.org/id/1415359/


(Atis) #2

W panelu sterowania odinstaluj:

Jump Flip

FLVPlayer

Bonanza Deals

Price Metér

SaveSense

Yahoo! Search

Pobierz i uruchom AdwCleaner Kliknij Szukaj i później Usuń.

Pobierz Farbar Recovery Scan Tool 64-Bit Version

Uruchom FRST i kliknij Scan. Pokaż raport FRST i Addition.


(Damcior) #3

FRST: http://www.wklej.org/id/1415418/

Addition: http://www.wklej.org/id/1415419/

 

Programy usunięte, to co znalazł ADW również usunięte


(Atis) #4

Odinstaluj Norton Online Backup.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [] => [X]
HKU\S-1-5-21-1682161841-3302115716-4063328782-1000\...\Run: [Akamai NetSession Interface] => "C:\Users\Asia\AppData\Local\Akamai
etsession_win.exe"
HKU\S-1-5-21-1682161841-3302115716-4063328782-1000\...\Run: [Yahoo! Search] => C:\Users\Asia\AppData\Local\Pay-By-Ads\Yahoo! Search\1.3.8.2\dsrlte.exe
HKU\S-1-5-21-1682161841-3302115716-4063328782-1000\...\Policies\Explorer: [] 
HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://rts.dsrlte.com
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKLM - DefaultScope {6A1806CD-94D4-4689-BA73-E35EA1EA9990} URL = 
SearchScopes: HKLM-x32 - DefaultScope value is missing.
SearchScopes: HKCU - {0633EE93-D776-472f-A0FF-E1416B8B2E3A} URL = 
SearchScopes: HKCU - {30A574C0-E035-43EF-8EC4-94DE41C33227} URL = http://websearch.ask.com/redirect?client=ie&tb=ORJ&o=100000027&src=crm&q={searchTerms}&locale=en_US&apn_ptnrs=^U3&apn_dtid=^OSJ000^YY^PL&apn_uid=3F87E1CD-69EF-41F8-9808-4C8C81B946CF&apn_sauid=A65DE4B8-065E-42E9-8FE0-D879B6A65976
SearchScopes: HKCU - {632C02E2-E53F-432A-BE09-1ECD3F1F4B58} URL = http://rts.dsrlte.com/?q={searchTerms}&r=255
Toolbar: HKLM - avast! Online Security - {318A227B-5E9F-45bd-8999-7F8F10CA4CF5} - No File
Toolbar: HKLM - No Name - {CC1A175A-E45B-41ED-A30C-C9B1D7A0C02F} - No File
DPF: HKLM-x32 {C345E174-3E87-4F41-A01C-B066A90A49B4} http://trial.trymicrosoftoffice.com/trialoaa/buymsoffice_assets/framework//microsoft/wrc32.ocx
Handler: skype-ie-addon-data - {91774881-D725-4E58-B298-07617B9B86A8} - No File
FF NewTab: hxxp://rts.dsrlte.com/?m=tab
FF Keyword.URL: hxxp://rts.dsrlte.com/?q=
FF Homepage: hxxp://rts.dsrlte.com
FF SearchPlugin: C:\Users\Asia\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\ywkmkrux.default\searchplugins\keepmysearch.xml
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [debmkdhphjfcbaomiknnceliiclnpmfg] - C:\Program Files (x86)\Jump Flip\debmkdhphjfcbaomiknnceliiclnpmfg.crx [2012-02-05]
C:\Program Files (x86)\Jump Flip
R1 {cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64; C:\Windows\System32\drivers\{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64.sys [61120 2014-04-24] (StdLib)
C:\Windows\System32\drivers\{cc30460f-753f-44d9-b58c-13dae1321968}w64.sys
C:\AdwCleaner
C:\Users\Asia\AppData\Local\Temp\*.exe
C:\Users\Asia\AppData\Local\Temp\*.dll
Task: {32F7A3C5-C8C6-48C2-8BEF-782D3D93A25B} - \Scheduled Update for Ask Toolbar No Task File <==== ATTENTION
Task: {4175CF34-3F00-4BBF-8F4B-B516FD80F162} - \BonanzaDealsLiveUpdateTaskMachineCore No Task File <==== ATTENTION
Task: {57721C24-CEE6-47EA-B830-D735CC295A95} - \SaveSenseLiveUpdateTaskMachineCore No Task File <==== ATTENTION
Task: {A85C3C4E-DC18-4D23-8255-9531091752CD} - System32\Tasks\Yahoo! Search => C:\Users\Asia\AppData\Local\Pay-By-Ads\Yahoo! Search\1.3.8.2\dsrlte.exe
Task: {AB7332C7-3F71-4716-AFFD-C6C41F4B9830} - \SaveSenseLiveUpdateTaskMachineUA No Task File <==== ATTENTION
Task: {D6724EC0-C842-4016-83A3-98C8371AC7C7} - \BonanzaDealsLiveUpdateTaskMachineUA No Task File <==== ATTENTION

Uruchom FRST i kliknij Fix. Pokaż raport z usuwania Fixlog.

Kliknij Scan i pokaż nowy raport z FRST bez Addition.


(Damcior) #5

Program usunięty.

Raport z usuwania: http://www.wklej.org/id/1415635/

Raport z ponownego skanowania: http://www.wklej.org/id/1415637/


(Atis) #6

Skasuj folder C:\FRST

Usuń stare punkty przywracania: Aby usunąć wszystkie punkty przywracania

Dysk przeskanuj Malwarebytes Anti-Malware

Podczas instalacji usuń zaznaczenie przy Uruchom okres testowy Malwarebytes Anti-Malware Premium.

http://wstaw.org/m/2014/03/25/2014-03-25_123039.png

Język PL > Settings > General Settings > Language > Polish

Przeczytaj w jaki sposób należy instalować programy: KLIK - KLIK - KLIK - KLIK

Odinstaluj:

Adobe Reader X

Java 7 Update 55

JavaFX 2.1.1

Zainstaluj:

Java 7 Update 60

Adobe Reader XI 11.0.7

Service Pack 1 x64 (903.2 MB)

Internet Explorer 11