Wolny komputer


(Grzynu) #1

Witam

Od jakiegoś czasu mam problem z kompem. Jest strasznie zmulony. Praca na nim to teraz istna droga przez mękę. Do tej pory Excel czy Word nie sprawiały żadnych problemów, teraz nie da sie za wiele zrobić, bo co chwila pojawia siękomunikat o "zbyt małej pamięci wirtualnej"

Jedyne co mogłem zrobić to wyczyściłem kompa z plików tymczasowych itp. Co jeszcze?

Oto plik z HiJacka

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:18:19, on 2007-08-06

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16473)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINDOWS\system32\NWTRAY.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\ToolBoxFX\bin\HPTLBXFX.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP UT\bin\hppusg.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe

C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe

C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe

C:\Program Files\Okidata\OKI LPR Utility\okilpr.exe

C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

E:\download\hijackthis_199\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - C:\Program Files\Free Download Manager\iefdmcks.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd2.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [NWTRAY] NWTRAY.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ToolBoxFX] "C:\Program Files\Hewlett-Packard\ToolBoxFX\bin\HPTLBXFX.exe" /enum:on /alerts:on /notifications:on /systrayIcon:on /fl:on /fr:on /appData:on

O4 - HKLM\..\Run: [HPUsageTracking] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP UT\bin\hppusg.exe "C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP UT\"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 8.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Atomic.exe] C:\Program Files\Atomic Clock Sync\Atomic.exe

O4 - HKCU\..\Run: [NCLaunch] C:\WINDOWS\NCLAUNCH.EXe

O4 - HKCU\..\Run: [Spamihilator] "C:\Program Files\Spamihilator\spamihilator.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - Startup: Outlook Express.lnk = C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe

O4 - Global Startup: OKI LPR Utility.lnk = C:\Program Files\Okidata\OKI LPR Utility\okilpr.exe

O4 - Global Startup: Last.fm Helper.lnk = C:\Program Files\Last.fm\LastFMHelper.exe

O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlall.htm

O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dlselected.htm

O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://C:\Program Files\Free Download Manager\dllink.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\npjpi160_02.dll

O9 - Extra button: Run WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Launch WinHTTrack - {36ECAF82-3300-8F84-092E-AFF36D6C7040} - C:\Program Files\WinHTTrack\WinHTTrackIEBar.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O16 - DPF: {1A781DED-C22D-4153-3213-A3211E29DF13} (GameDesire Card Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/cards_2_0_0_63.cab

O16 - DPF: {2FC9A21E-2069-4E47-8235-36318989DB13} (PPSDKActiveXScanner.MainScreen) - http://www.pestscan.com/scanner/axscanner.cab

O16 - DPF: {31B7EB4E-8B4B-11D1-A789-00A0CC6651A8} (Cult3D ActiveX Player) - http://www.cult3d.com/download/cult.cab

O16 - DPF: {32305793-C19A-48E7-AD2F-D87FF7B264A4} (TenebrilSpywareScanner Control) - http://www.tenebril.com/assets/activeX/SpywareScannerV2.ocx

O16 - DPF: {56393399-041A-4650-94C7-13DFCB1F4665} (PSFormX Control) - http://www.ca.com/us/securityadvisor/pestscan/pestscan.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1165400845765

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://www.pandasoftware.com/activescan/as5/asinst.cab

O16 - DPF: {CF40ACC5-E1BB-4AFF-AC72-04C2F616BCA7} (get_atlcom Class) - http://www.adobe.com/products/acrobat/nos/gp.cab

O16 - DPF: {E95CF138-A587-4C54-8175-3AD80997CB14} (GameDesire Soccer) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/soccer_2_0_0_8.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{0BC92E59-6394-4AAB-B0AC-A59C53E69788}: NameServer = 194.204.152.34,217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{186836DB-89EE-427E-B44B-CC763D18DB84}: NameServer = 194.204.152.34,217.98.63.164,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{F6376A04-5E82-454F-A331-09176219FDEF}: NameServer = 194.204.152.34,217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{0BC92E59-6394-4AAB-B0AC-A59C53E69788}: NameServer = 194.204.152.34,217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{0BC92E59-6394-4AAB-B0AC-A59C53E69788}: NameServer = 194.204.152.34,217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{0BC92E59-6394-4AAB-B0AC-A59C53E69788}: NameServer = 194.204.152.34,217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

(Heniu133) #2

Czyszczenie rejestru - jv16 PowerTools 1.3.0.195 + opis.

Optymalizacja i odchudzanie Windows XP

Poczytaj o zbędnikach w autostarcie.

I możesz jeszcze dać log z SilentRunners (czekasz na komunikat All Done i wklejasz).