Wolny komputer


(Hojm) #1

Ogólnie wszystkie pliki wolno się włączają.


(Joan Sunshine) #2

jest ok, odchudź autostart i zamień Bearshare na BearshareLite.