Wolny start windowas xp

komp strasznie wolno startuje, jak wystartuje to jest sama tapeta :? tak dwie minuty i dopiero wszystko rusza

Z góry dzięki

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 21:34:46, on 2007-09-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Multi_Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Multi_Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O3 - Toolbar: Multi_Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [ZoneAlarm Client] “C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [H/PC Connection Agent] “C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: iSiloX Clipper - {C86027A6-12A1-4298-B6EA-A42AC6EE6C7C} - C:\Program Files\iSilo\iSiloX\iSiloXIE.dll (HKCU)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: iSiloX Clipper… - {C86027A6-12A1-4298-B6EA-A42AC6EE6C7C} - C:\Program Files\iSilo\iSiloX\iSiloXIE.dll (HKCU)

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{5EA484D2-ED97-4F7F-813B-C3B28CACDAB0}: NameServer = 85.255.116.118,85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{80CAF77F-4A62-4173-822F-67D27428EA47}: NameServer = 85.255.116.118,85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{8704520B-7339-47B7-BCA5-306EA44352A7}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.118 85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip…{5EA484D2-ED97-4F7F-813B-C3B28CACDAB0}: NameServer = 85.255.116.118,85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.118 85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip…{5EA484D2-ED97-4F7F-813B-C3B28CACDAB0}: NameServer = 85.255.116.118,85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.118 85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CS4\Services\Tcpip…{5EA484D2-ED97-4F7F-813B-C3B28CACDAB0}: NameServer = 85.255.116.118,85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CS5\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.118 85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CS5\Services\Tcpip…{5EA484D2-ED97-4F7F-813B-C3B28CACDAB0}: NameServer = 85.255.116.118,85.255.112.205

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\Parameters: NameServer = 85.255.116.118 85.255.112.205

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodata Limited License Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

End of file - 9467 bytes

Masz ukraińską infekcję czyli Rootkit “Windows Security Center”.

Użyj -->FixWareout

Po jego użyciu może zajść potrzeba ustawiania od nowa DNS Twojego dostawcy internetowego.

–>Jak przywrócić prawidłowe DNS.

Potem sfiksuj:

>>Hijack>>scan(Do a system scan only)>>zaznacz je >> Fix checked. Tylko się nie pomyl, bo ten poniższy wpis jest dobry i musi zostać:

Pamiętaj: tego nie sfiksuj!

Potem daj tu:

  1. raport z C:\Fixwareout

  2. log z Hijacka

  3. log z ComboFix (na dole tej strony z linku) -

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów) .

jessi

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 22:30, on 2007-09-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.EXE

C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

C:\PROGRA~1\MICROS~4\rapimgr.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\SkypePM.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: Multi_Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Multi_Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - C:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O3 - Toolbar: Multi_Media Toolbar - {b5146c40-189a-4311-bda9-fbae3e023187} - C:\Program Files\Multi_Media\tbMul0.dll

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\LaunchApplication.exe -startup

O4 - HKLM…\Run: [ZoneAlarm Client] “C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe”

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [skype] “C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe” /nosplash /minimized

O4 - HKCU…\Run: [startCCC] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe

O4 - HKCU…\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU…\Run: [H/PC Connection Agent] “C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe”

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKUS\S-1-5-19…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA LOKALNA’)

O4 - HKUS\S-1-5-20…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘USŁUGA SIECIOWA’)

O4 - HKUS\S-1-5-18…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘SYSTEM’)

O4 - HKUS.DEFAULT…\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User ‘Default user’)

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_02\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Utwórz łącze Ulubione dla urządzenia przenośnego… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MICROS~4\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\Program Files\Skype\Toolbars\Internet Explorer\SkypeIEPlugin.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra button: iSiloX Clipper - {C86027A6-12A1-4298-B6EA-A42AC6EE6C7C} - C:\Program Files\iSilo\iSiloX\iSiloXIE.dll (HKCU)

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: iSiloX Clipper… - {C86027A6-12A1-4298-B6EA-A42AC6EE6C7C} - C:\Program Files\iSilo\iSiloX\iSiloXIE.dll (HKCU)

O16 - DPF: {67DABFBF-D0AB-41FA-9C46-CC0F21721616} (DivXBrowserPlugin Object) - http://go.divx.com/plugin/DivXBrowserPlugin.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{8704520B-7339-47B7-BCA5-306EA44352A7}: NameServer = 194.204.159.1 217.98.63.164

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Autodata Limited License Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Autodata Limited Shared\Service\ADCDLicSvc.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Pml Driver HPZ12 - HP - C:\WINDOWS\System32\HPZipm12.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

End of file - 8057 bytes

Złączono Posta : 28.09.2007 (Pią) 22:32

Username “mimi” - 2007-09-28 22:00:54 [Fixwareout edited 9/01/2007]


HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

"nameserver"="85.255.116.118 85.255.112.205"

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{5EA484D2-ED97-4F7F-813B-C3B28CACDAB0}

"nameserver"="85.255.116.118,85.255.112.205"

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{80CAF77F-4A62-4173-822F-67D27428EA47}

"nameserver"="85.255.116.118,85.255.112.205"

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{5EA484D2-ED97-4F7F-813B-C3B28CACDAB0}

"DhcpNameServer"="85.255.116.118,85.255.112.205"

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\system\currentcontrolset\services\tcpip\parameters\interfaces\{FB0DF65F-AAAB-4A20-82F0-09EE58D52FB7}

"DhcpNameServer"="85.255.116.118,85.255.112.205"

Pomyślnie opróżniono pamięć podręczną programu rozpoznawania nazw DNS.

System was rebooted successfully.

~~~~~ Postrun check

HKLM\SOFTWARE\~\Winlogon\ "System"=""

....

....

~~~~~ Misc files.

....

~~~~~ Checking for older varients.

....

~~~~~ Current runs (hklm hkcu "run" Keys Only)

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"avast!"="C:\\PROGRA~1\\ALWILS~1\\Avast4\\ashDisp.exe"

"PCSuiteTrayApplication"="C:\\Program Files\\Nokia\\Nokia PC Suite 6\\LaunchApplication.exe -startup"

"ZoneAlarm Client"="\"C:\\Program Files\\Zone Labs\\ZoneAlarm\\zlclient.exe\""

[HKEY\_CURRENT\_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"Gadu-Gadu"="\"C:\\Program Files\\Gadu-Gadu\\gg.exe\" /tray"

"Skype"="\"C:\\Program Files\\Skype\\Phone\\Skype.exe\" /nosplash /minimized"

"StartCCC"="C:\\Program Files\\ATI Technologies\\ATI.ACE\\Core-Static\\CLIStart.exe"

"ctfmon.exe"="C:\\WINDOWS\\system32\\ctfmon.exe"

"H/PC Connection Agent"="\"C:\\Program Files\\Microsoft ActiveSync\\wcescomm.exe\""

"MSMSGS"="\"C:\\Program Files\\Messenger\\msmsgs.exe\" /background"

....

Hosts file was reset, If you use a custom hosts file please replace it...

~~~~~End report~~~~~

**_Złączono Posta_** _: 28.09.2007 (Pią) 22:33_

Z combofixem cos nie mopge sopbie poradzi

**_Złączono Posta_** _: 28.09.2007 (Pią) 22:56_

[http://wklej.org/](http://wklej.org/)

**_Złączono Posta_** _: 28.09.2007 (Pią) 22:57_

[http://wklej.org/](http://wklej.org/)

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Pozdrawiam Gutek2222

usuń wpisy HJT, a folder ręcznie

Daj log z ComboFix

Nie napisałeś, czy log z ComboFixa w ogóle nie postaje, czy coś innego się dzieje?

Widzę, że edytowałeś swój poprzedni post, by podać linki do wklej.org, ale w tych linkach nic nie ma.

Tak więc, jeśli log powstał, ale tylko masz kłopoty z wklej.org, to daj ten log po prostu tu do postu (ale nie do poprzedniego postu, tylko jako “Daj odpowiedź”.

jessi

ComboFix 07-09-21.2 - "mimi" 2007-09-29 10:48:49.3 - NTFSx86

W logu nie widzę nic podejrzanego.

Czy sytuacja trochę się poprawiła?

jessi

Proszę to nie trudne - użyj opcji zmień i nazwij temat konkretnie

juz wszystko jest ok :slight_smile: , stokrotne dzięki za pomoc :wink: a z amoje niedociągnięcia co do formy przekazu sorry :oops: ,jeszcze raz dzieki jessi