Wolofenstein Enemy Territory


(Tommekx) #1

Mam pytanko, jak stworzyc swój własny sewer w et? Prosze o dokładny opis.


(Mayster X) #2

http://www.frag.pl/:slight_smile: