Word 2003 - wielkość/rozmiar twardej spacji


(Teokles) #1

Czy da się w Wordzie 2003 ustalić wielkość/rozmiar twardej spacji?

Pytam bo w obszernym tekście, w który wrzuciłem twarde spacje do pojedynczych liter takich jak: a, i, w, z itp. zauważyłem, że odstępy jakie "tworzy" normalna spacja i twarda spacja są zróżnicowane, w efekcie zwrot „wyrwane z kontekstu” wygląda tak: wyrwane [spacja normalna - większy odstęp] z [twarda spacja - mniejszy odstęp]kontekstu. Czasem odstęp "tworzony" przez twardą spację jest tak mały, że trzeba wpatrywać się w wyraz by zauważyć, że jest tam spacja i że przyimek jest oddzielony.