Word 2013 - wyrównanie tekstu


(Kufick) #1

W jaki sposób wyrównać tekst w jednym w wierszu tak, aby jeden wyraz był wyrównany do środka, a drugi do prawej strony?


(drunkula) #2

Wstaw tabelę bez obramowania i lewą komórke równaj do lewej, a drugą do prawej.


(Kufick) #3

A nie da się tego wykonać prościej? Muszę to zrobić w wielu miejscach na kilkudziesięciu stronach.


(bw@) #4

Ustawić tabulatory z odpowiednim wyrównaniem, a dla powielania zastosować Malarza formatów.


(Kufick) #5

Dziękuję bardzo za opowiedzi, dokładnie chodzi mi o numerację wzorów matematycznych. Oba te sposoby są pomocne, jednak intuicyjnie czuję że można to jakoś łatwiej wykonać.Do numeracji wzorów mam napisanych skrypt.