Word - nagłowek -stopka


(Dzioszek) #1

czy nagłówek i stopkę można wstawić tylko na jednej stronie?? np. tylko na 4


(szymon189) #2

Jest taka możliwość. Wystarczy, że nagłówek i stopkę wstawisz tylko np. na stronie 4.


(Venger) #3

Dokument musisz podzielić na sekcje. Przed tą stroną i po niej.

Skorzystaj z klawisza F1.