Word - numerowanie stron


(luigi0) #1

W jednym dokumencie jest kilka tekstów, chciałbym aby każdy tekst numerowany był od początku

  • tzn. wszystkie strony mają numery od 1 do 30, są 3 fragmenty tekstu, pierwszy ma 15 stron, drugi - 10, trzeci - 5; można coś zrobić aby każdy fragment był ponumerowany osobno ?

(Monczkin) #2

Tak można, było o tym już na forum.

Tworzysz podział stron i każdej (nowej sekcji bodajże) przypisujesz numerację od 1.

Polecam odpalić helpa F1 w Wordzie