WORD2010 Bibliografia ręcznie, odsyłanie do miejsca w tekscie?


(Sheaker) #1

Witam serdecznie. Chciałbym mieć możliwość wstawienia odsyłacza/hiperlinka w następujący w sposób przedstawiony tutaj [1]

////

dalsza treść dokumentu

///

 

[1] tzn w nawiasie kwadratowym wstawiam sobie kolejne numery  i odwołuje się do miejsca w dokumencie który jest po prostu tekstem.  Po kliknięciu na jedną z tych jedynek następuje przeniesienie do połączonej z nią drugiej jedynki.

Coś mi świta że ten tekst do którego się odwołuję trzeba zamienić na jakiś obiekt a potem wykorzystać odsyłacz do tego obiektu. Niestety nie widzę możliwości ustawienia odsyłacza bezpośrednio do miejsca w tekście.

PS. Wciąż nie rozwiązałem problemu:

 

Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za wszelkie porady!

sheaker


(sugar!!!) #2

W Word 2016 jest tak. Najpierw ustawiasz w miejscu gdzie ma się przenieść kursor i klikasz wstawianie zakładka nazywasz jakoś tą zakładkę opisowo nie cyfrą. Potem klikasz lub zaznaczasz miejsce w którym ma być ten odnośnik z cyfrą i kliskasz wstawianie hiperłącze. W oknie dialogowym wybierasz ten dokument  z lewej a z listy po środku wybierasz to jak sobie nazwałeś tą zakładkę wcześniej i już.


(Sheaker) #3

Witam. Dzięki, działa tak jak natura chciała. Pozdrawiam serdecznie!