Wstawienie pauzy (ciszy) w utwór mp3 w audacity


(kristoff08) #1

jak to zrobić?


(Enter6000) #2

Audacity 1.2.6 > Generowanie tonu > Silence > Ustawiasz długość w sekundach