Wszedłem na stronke z crackami


(Wielkatriada) #1

Witam!

Pewnego dnia wszedłem na stronke z crackami i stało się...

Infekcja! :

Wyświetlanie się różnego rodzaju reklam( winantyviruspro ).

Zacinająca się przeglądarka(sama robi się nieaktyywna)

Wolno działające aplikacje flash(tną się)

Wolniejsze ładowanie się stron.

Nod wykrywa co jakiś czas wirusy:

BHO.NAW

Virtumonde.FT

BHO.G Trojan

Spy.VBStat.J trojan

Proszę o pomoc.

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:14:59, on 2007-04-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\ZiCk!\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: &VSAdd-in - {74DD705D-6834-439C-A735-A6DBE2677452} - C:\Program Files\VSAdd-in\VSAdd-in.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [PrintDrive] rundll32.exe "C:\WINDOWS\system32\yfuquktt.dll",setvm

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [PhotoShow Deluxe Media Manager] C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://linktrader.cyberspacehq.com

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3D70A562-2B97-4561-BCBC-8015A9161430}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

Dodam jeszcze ze w "dodaj/usuń" mam VSAdd - in for IE. Nie da się tego usunąć...

PROSZĘ O PoMOC!


(Monczkin) #2

A co tam szukałeś ??


(Wielkatriada) #3

przypadkowo :wink:


(Monczkin) #4

ta....

proponuję przestać wchodzić na nie, to nie będzie problemu :evil:


(Wielkatriada) #5

Mogę liczyc na pomoc? :frowning:


(adam9870) #6

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jeżeli któryś z nich będzie na żółto to go zostaw). Po użyciu narzędzia wymagany jest restart.

Ściągnij program KillBox, zaznacz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\yfuquktt.dll

Kliknij czerwonego iksa i reset.

Usuń wpisy HJT.

Użyj VundoFix + FixVundo + VirtumundoBeGone. Wszystkie narzędzia należy uruchomić w trybie awaryjnym.

Po wykonaniu pokaż nowy log z hjt, SilentRunners + log numer 1 z L2Mfix.


(Wielkatriada) #7

dlaczego gdy ściągam "VIRTUMUNDOBEGONE" to NOD wyświetla alert o wirusie?


(adam9870) #8

Pojawienie się tego alertu wynika z nadwrażliwości NOD'a dlatego nie przejmuj się nim. A w razie uniemożliwienia pobrania narzędzia wyłącz na ten czas NOD'a.


(Wielkatriada) #9

Zrobiłem to co Pan opisał, z tym że gdy chciałem wejść w tryb awaryjny, to po wybraniu usera wyświetla tylko czarny ekran i nie idzie dalej. Gdy po raz drugi włączyłem kompa to AVG wyświetlił alert o TROJAN HORSE GENERIC 3.QLS...

Co robić?


(Joan Sunshine) #10

Wkleić logi bez wątpienia :wink:


(Wielkatriada) #11
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 15:01:26, on 2007-04-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Documents and Settings\ZiCk!\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O3 - Toolbar: Megaupload Toolbar - {4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C} - C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [PhotoShow Deluxe Media Manager] C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://linktrader.cyberspacehq.com

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3D70A562-2B97-4561-BCBC-8015A9161430}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"PhotoShow Deluxe Media Manager" = "C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe" ["Ahead Software"]

"PcSync" = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"AVG7_CC" = "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP" ["GRISOFT, s.r.o."]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe" [null data]

"CloneCDTray" = ""C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s" ["SlySoft, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"nod32kui" = ""C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE" ["Eset "]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{1557B435-8242-4686-9AA3-9265BF7525A4}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\mvnelgoi.dll" [null data]

{182B90A3-F372-438A-800C-6814B4DE417B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\gebxwxu.dll" [null data]

{3687F45C-0949-4C42-8651-3D2727C2390F}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\byxvv.dll" [null data]

{46A4E9D9-B30E-452A-8157-DBBEC8573B03}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\VSAdd-in\VSAdd-in.dll" [file not found]

{4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Megaupload Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL" ["MegaUpload"]

{8C7A5307-189C-4A0E-A2BF-CCD8A7120803}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\tlqvlxgt.dll" [file not found]

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

"{9F97547E-460A-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Find Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Find Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outlook File Icon Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{4CCEFB41-18FA-11D3-9EF3-00A0C9E897FD}" = "CorelDRAW Shell Extension Component"

 -> {HKLM...CLSID} = "CorelDRAW Shell Extension Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 11\DRAW\CDRVIEWER\CrlShell110.dll" ["Corel Corporation"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{182B90A3-F372-438A-800C-6814B4DE417B}" = "*_" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\gebxwxu.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> byxvv\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\byxvv.dll" [null data]

<> gebxwxu\DLLName = "gebxwxu.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG7 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG7 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\ZiCk!\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp"Startup items in "ZiCk!" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe" [" "]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\WINDOWS\system32\imon.dll ["Eset "], 01 - 05, 28

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 09, 12 - 27

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 10 - 11Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{4D5C8C2A-D075-11D0-B416-00C04FB90376}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Pasek poleceń Microsoft"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{74DD705D-6834-439C-A735-A6DBE2677452}"

 -> {HKLM...CLSID} = "&VSAdd-in"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\VSAdd-in\VSAdd-in.dll" [file not found]

"{4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Megaupload Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL" ["MegaUpload"]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]

"{4E7BD74F-2B8D-469E-CCB0-B130EEDBE97C}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "Megaupload Toolbar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MEGAUP~1\MEGAUP~1.DLL" ["MegaUpload"]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Research"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.4.2_03"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll" ["JavaSoft / Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Research"


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe" ["Amaze Soft"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


AVG7 Alert Manager Server, Avg7Alrt, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

AVG7 Update Service, Avg7UpdSvc, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

MySql, MySql, "c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe" [null data]

NOD32 Kernel Service, NOD32krn, ""C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe"" ["Eset "]

WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 190 seconds, including 17 seconds for message boxes)

(adam9870) #12

Ściągnij program KillBox, zaznacz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

C:\WINDOWS\system32\mvnelgoi.dll

C:\WINDOWS\system32\gebxwxu.dll

C:\WINDOWS\system32\byxvv.dll

Po wklejeniu każdej ścieżki z osobna kliknij na czerwonego iksa, ale dopiero po wklejeniu ostatniej zgódź się na restart. Jeśli po wklejeniu którejś ze ścieżek pojawi się jakiś błąd, nie przejmuj się nim tylko przejdź do wykonywania dalszych czynności.

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Proponuję usunąć Megaupload Toolbar ponieważ jest to Toolbar wątpliwej reputacji. Bowiem zbiera dane o użytkowniki i gdzieś je wysyła, nie wiadomo gdzie.

Po wykonaniu wklej nowe logi. Nie zapomnij o logu numer 1 z narzędzia l2mfix, ponieważ bez niego nie możemy Ci podać kompletnej instrukcji usuwania.

http://cybertrash.pl/images/tata/L2MFIX.html


(Wielkatriada) #13

2v1p2lz.jpg

nie resetuje się... a plik dalej siedzi...


(adam9870) #14

Czy czytasz to, co piszę ??


(Wielkatriada) #15
L2MFIX find log 051206

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\byxvv]

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"="C:\\WINDOWS\\system32\\byxvv.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Startup"="SysLogon"

"Logoff"="SysLogoff"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

 6c,00,00,00

"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

"DLLName"="cscdll.dll"

"Logon"="WinlogonLogonEvent"

"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

"Startup"="WinlogonStartupEvent"

"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\gebxwxu]

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"="gebxwxu.dll"

"Impersonate"=dword:00000000

"Logon"="Logon"

"Logoff"="Logoff"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="SCardStartCertProp"

"Logoff"="SCardStopCertProp"

"Lock"="SCardSuspendCertProp"

"Unlock"="SCardResumeCertProp"

"Enabled"=dword:00000001

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"StartShell"="SchedStartShell"

"Logoff"="SchedEventLogOff"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

"DLLName"="WlNotify.dll"

"Lock"="SensLockEvent"

"Logon"="SensLogonEvent"

"Logoff"="SensLogoffEvent"

"Safe"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:00000258

"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

"Startup"="SensStartupEvent"

"Shutdown"="SensShutdownEvent"

"StartShell"="SensStartShellEvent"

"PostShell"="SensPostShellEvent"

"Disconnect"="SensDisconnectEvent"

"Reconnect"="SensReconnectEvent"

"Unlock"="SensUnlockEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"Logoff"="TSEventLogoff"

"Logon"="TSEventLogon"

"PostShell"="TSEventPostShell"

"Shutdown"="TSEventShutdown"

"StartShell"="TSEventStartShell"

"Startup"="TSEventStartup"

"MaxWait"=dword:00000258

"Reconnect"="TSEventReconnect"

"Disconnect"="TSEventDisconnect"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

"Logon"="WLEventLogon"

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Startup"="WLEventStartup"

"Shutdown"="WLEventShutdown"

"StartScreenSaver"="WLEventStartScreenSaver"

"StopScreenSaver"="WLEventStopScreenSaver"

"Lock"="WLEventLock"

"Unlock"="WLEventUnlock"

"StartShell"="WLEventStartShell"

"PostShell"="WLEventPostShell"

"Disconnect"="WLEventDisconnect"

"Reconnect"="WLEventReconnect"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000000

"SafeMode"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:ffffffff

"DllName"=hex(2):57,00,67,00,61,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Event"=dword:0000000c

"InstallNotifyShown"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon\Settings]

"Data"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,\

 00,00,79,68,8b,b0,b4,8c,00,44,b1,2a,74,33,7d,01,62,e2,04,00,00,00,04,00,00,\

 00,53,00,00,00,03,66,00,00,a8,00,00,00,10,00,00,00,7d,01,b0,8a,ed,8e,ea,f7,\

 92,67,4a,0b,d2,7f,15,e3,00,00,00,00,04,80,00,00,a0,00,00,00,10,00,00,00,0f,\

 2d,26,6b,3a,fd,5b,4e,69,e9,f3,ef,f2,6a,17,72,20,04,00,00,ee,bf,c4,5c,c8,f5,\

 c8,a4,17,77,1b,0e,b4,ab,58,ee,2c,0d,f9,10,19,53,ad,99,bd,fb,d3,c2,b0,76,9a,\

 72,23,28,0c,e6,9c,39,eb,3f,a6,87,13,03,4b,c6,24,bd,78,d7,1c,06,98,93,0a,a9,\

 6a,2b,e3,8f,eb,c8,1a,80,74,c9,1d,b1,32,bd,e6,aa,9e,71,7e,24,38,f2,e9,37,97,\

 f1,16,40,15,79,7a,9a,e4,20,fd,58,e4,d9,5a,63,53,40,27,8f,09,c3,4f,1e,95,b2,\

 c9,11,c4,f8,35,55,29,94,2b,62,7f,a6,9b,c4,a3,9f,76,cb,84,0b,dc,5d,4e,cd,62,\

 cc,6e,f7,4e,95,85,fc,31,09,1d,24,72,89,f4,0f,70,dc,bc,01,24,09,b9,fc,8e,16,\

 20,26,13,8d,7b,e9,0c,b1,cb,53,1f,1d,67,ba,e1,9e,76,67,68,77,47,d7,80,6c,ac,\

 c4,78,4f,fa,58,3f,0f,a6,38,71,fa,e7,0e,90,0d,6b,45,60,ae,c1,6e,be,2e,46,a7,\

 ff,81,08,f9,ce,03,d3,2d,85,bc,9c,08,f0,25,d6,71,00,d3,db,ec,41,02,57,2e,93,\

 74,c8,07,bf,23,9c,1d,23,e9,83,05,7a,e1,0a,16,d8,e3,5f,9a,ee,b8,42,a8,09,16,\

 e7,a3,22,42,72,2a,ff,f9,2e,ec,01,b2,9d,f7,c1,53,f3,8b,12,22,13,2d,3d,14,5c,\

 b1,ff,bd,1e,49,df,34,bb,09,f8,d9,8a,16,b9,de,26,9e,63,00,0a,f0,ba,8c,12,b0,\

 7f,f8,ac,40,d3,2f,60,72,e8,79,60,f9,7a,3c,44,4e,00,1f,00,34,8f,95,7c,b9,37,\

 6f,56,fe,60,38,d1,60,23,32,d1,a5,02,ec,14,a0,b8,c4,04,cc,76,60,2e,9c,2a,46,\

 e2,6c,86,bd,21,cb,3c,35,20,75,54,80,0b,2f,71,b6,cd,0d,38,f8,51,31,b7,34,4d,\

 1a,7f,75,2b,5b,ae,c2,8a,cb,4d,e1,57,38,cf,9b,48,1b,e7,8d,9c,56,9c,70,51,8c,\

 94,7c,8c,0b,12,b3,90,61,e0,ca,ef,cc,74,a2,fa,41,ca,b9,df,63,fb,ee,08,71,74,\

 97,11,dc,f9,9c,1f,fd,6e,74,d7,87,95,77,b0,50,4f,d2,06,a2,fa,39,9b,11,ef,c2,\

 6b,7a,48,44,10,c7,64,84,af,9e,82,cd,0f,f4,6b,f2,ae,e6,8f,af,52,72,b3,9e,f9,\

 ef,7f,03,2e,c2,73,f1,31,c5,a6,04,0f,c2,dc,a9,6c,22,8f,a7,a0,64,b8,0e,e3,16,\

 4e,9b,f4,95,59,36,fe,61,9b,df,12,89,ff,d9,3f,cd,17,98,45,01,c5,e0,f7,f1,41,\

 b5,f8,c5,9f,b2,03,37,43,21,60,a8,ce,8c,75,e7,38,44,97,9a,dd,78,b0,e7,4c,35,\

 31,23,ef,f9,7a,0a,ee,44,5b,15,d7,23,f3,38,e3,31,bd,f3,78,fd,b1,22,5c,77,4b,\

 5a,b6,18,e1,d9,b5,e4,e4,71,7c,1e,c2,ab,57,3e,a6,51,e7,2d,e4,b1,b8,a3,72,7e,\

 1f,43,44,ed,94,b8,10,4f,5b,f0,75,f3,0a,f4,81,84,23,36,63,f1,1a,09,fc,48,2e,\

 e8,b1,cd,da,f1,74,3d,5f,0f,b6,3f,76,53,4d,e4,8c,a2,c0,54,6e,0e,bc,70,f4,ae,\

 27,aa,54,68,d6,ac,15,53,31,4b,f0,72,39,8f,5c,df,95,af,1f,90,37,66,ad,88,cd,\

 6b,35,49,8b,b7,08,49,75,78,87,71,83,a0,a5,9e,3d,0a,70,e1,2f,1c,7b,6f,67,d2,\

 bf,08,ab,0a,b5,66,01,78,d9,9c,a2,a9,45,3c,3f,9e,a8,73,83,2c,ae,30,d9,f0,be,\

 d4,cc,2f,af,fa,2f,f0,af,1c,97,3a,4d,34,1c,d7,e9,3d,b9,54,d4,a4,14,9d,06,9d,\

 30,54,b6,c2,bd,38,7a,fd,81,08,5b,2b,c9,42,06,45,28,09,f7,18,4b,6e,e5,e7,dc,\

 a3,b6,01,c2,f8,be,de,6a,e9,1c,ad,ca,39,71,23,fe,65,6e,80,9d,4e,2d,f1,62,d2,\

 8d,9b,67,a9,47,f9,70,4c,35,74,15,2f,54,3c,65,62,8d,e8,e6,1a,4a,52,8c,5d,f3,\

 81,ca,ed,c5,86,3d,03,68,af,12,97,8a,51,84,41,63,64,6c,14,94,d2,8d,8f,84,ac,\

 60,cb,d9,2d,42,8a,58,55,17,bb,2d,6e,68,20,b1,cb,43,92,77,bc,85,42,69,58,74,\

 c0,44,c8,a4,15,2e,fb,7b,59,7e,63,2c,82,57,73,f1,67,69,44,0a,03,ba,86,66,7f,\

 b9,ce,15,05,90,f9,28,8a,dd,ab,43,6f,32,e6,c2,48,14,be,96,ba,a0,b4,4a,a1,a0,\

 a9,0f,34,07,e7,39,60,17,fb,37,93,17,8a,50,f4,4c,25,8f,0d,2a,36,6d,05,ac,59,\

 4b,3b,61,78,fe,2f,1c,c4,bd,1a,18,23,e7,a2,a8,71,b6,38,4d,9a,a2,35,22,dc,bf,\

 40,ed,30,25,a5,b4,1d,32,d0,e5,55,5c,3d,6e,65,cb,f9,4c,85,32,8a,7b,db,9c,13,\

 42,de,01,1b,b2,d5,49,45,17,f2,81,2a,03,47,29,5f,49,18,e3,3a,99,a5,5c,56,78,\

 a1,80,e5,9e,c6,fb,9f,b0,ad,3e,79,43,6b,fe,70,c0,a8,fc,c4,5f,74,c6,b6,38,53,\

 14,00,00,00,b9,59,6b,5d,39,81,40,64,b0,52,ea,5c,6a,30,0c,31,33,1a,ae,b8


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

"SV1"=""


**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta waciwoci pliku multimedialnego"

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona waciwoci OLE Docfile"

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wywietlania"

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania"

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usugi DS"

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodnoci"

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsugi danych wycinkowych powoki"

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w"

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web"

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoĄczenia sieciowe"

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoĄczenia sieciowe"

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

"{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Set Program Access and Defaults"

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

"{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}"="Strona waciwoci Poprzednie wersje"

"{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}"="Poprzednie wersje"

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powoki zwi©kszonej"

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powoki zwi©kszonej 2"

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupenianie Microsoft"

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania MRU"

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeniania MRU"

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ledzenia"

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeniania historii Microsoft"

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft"

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft"

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powoki"

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powoki"

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powoki"

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

"{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}"="Autoplay for SlideShow"

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)"

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powoki kreatora publikacji"

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport"

"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanau"

"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanau"

"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsugi kanau"

"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

"{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}"="Extensions Manager Folder"

"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

"{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"="AVG7 Shell Extension"

"{9F97547E-460A-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"="AVG7 Find Extension"

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}"="Shell Search Band"

"{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Web Folders"

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}"="Microsoft Office HTML Icon Handler"

"{4CCEFB41-18FA-11D3-9EF3-00A0C9E897FD}"="CorelDRAW Shell Extension Component"

@="CorelDRAW Shell Extension Component"

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

"{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"="NOD32 Context Menu Shell Extension"


**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:


C:\WINDOWS\SYSTEM32\

  bloyukbg.dll Sun 2007-04-15 10:08:36 A.... 123 972 121,07 K

  byxvv.dll Sun 2007-03-25 21:58:46 ..... 280 676 274,10 K

  dwnlybng.dll Sun 2007-04-22 16:08:18 A.... 49 204 48,05 K

  efmuuuta.dll Sun 2007-04-22 16:12:32 A.... 123 972 121,07 K

  eghttvbd.dll Mon 2007-04-16 8:05:58 A.... 123 972 121,07 K

  gdi32.dll Thu 2007-03-08 17:38:48 A.... 281 600 275,00 K

  gebxwxu.dll Tue 2007-03-27 21:30:16 ..... 26 730 26,10 K

  imon.dll Wed 2007-03-28 0:30:24 A.... 298 104 291,12 K

  kgmslodt.dll Wed 2007-04-11 20:04:00 A.... 123 972 121,07 K

  lncyvkxy.dll Sun 2007-04-22 14:33:02 A.... 123 972 121,07 K

  mf3216.dll Thu 2007-03-08 17:38:48 A.... 40 960 40,00 K

  mvnelgoi.dll Wed 2007-04-18 20:10:08 ..... 49 204 48,05 K

  qkrquooj.dll Sun 2007-04-15 0:20:54 A.... 123 972 121,07 K

  rumfrvpq.dll Sun 2007-04-15 21:15:40 A.... 123 972 121,07 K

  skaner~1.dll Thu 2007-03-15 12:00:36 A.... 466 432 455,50 K

  ttnyxwld.dll Fri 2007-04-13 10:50:18 A.... 123 972 121,07 K

  upnphost.dll Mon 2007-02-05 22:19:48 A.... 185 856 181,50 K

  urlmon.dll Thu 2007-01-25 15:05:42 A.... 616 448 602,00 K

  user32.dll Thu 2007-03-08 17:38:48 A.... 579 072 565,50 K

  warmnctc.dll Thu 2007-04-12 21:00:46 A.... 123 972 121,07 K

  winsrv.dll Sat 2007-03-17 15:45:36 A.... 293 376 286,50 K

  xpsp3res.dll Fri 2007-03-09 12:24:18 A.... 122 368 119,50 K

  yecwmstb.dll Sun 2007-04-22 14:41:02 A.... 123 972 121,07 K

  yenumfoa.dll Thu 2007-04-12 7:55:14 A.... 123 972 121,07 K


24 items found: 24 files, 0 directories.

  Total of file sizes: 4 653 722 bytes 4,44 M

Locate .tmp files:


C:\WINDOWS\SYSTEM32\

  mcrh.tmp Wed 2007-04-04 10:40:24 A.... 143 0,14 K

  vvxyb.tmp Sun 2007-04-01 23:37:08 ..SH. 460 312 449,52 K


2 items found: 2 files (1 H/S), 0 directories.

  Total of file sizes: 460 455 bytes 449,66 K

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

 Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

 Numer seryjny woluminu: C094-53B9


 Katalog: C:\WINDOWS\System32


2007-04-22 16:16 464˙928 vvxyb.ini2

2007-04-22 16:12 466˙614 vvxyb.bak2

2007-04-22 14:23 954 ttkuqufy.ini

2007-04-11 08:27

[code] Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 16:16:58, on 2007-04-22 Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE C:\Documents and Settings\ZiCk!\Pulpit\HijackThis.exe R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/ R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll O4 - HKLM..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE O4 - HKLM..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP O4 - HKLM..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe O4 - HKLM..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE O4 - HKLM..\RunOnce: [megauploadtoolbar] C:\DOCUME~1\ZiCk!\USTAWI~1\Temp\tbuninstall.exe -df "C:\Program Files\MegauploadToolbar\" O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe O4 - HKCU..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized O4 - HKCU..\Run: [PhotoShow Deluxe Media Manager] C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe O4 - HKCU..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ? O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000 O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe O15 - Trusted Zone: http://linktrader.cyberspacehq.com O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g\_bin/pl/darts\_2\_0\_0\_35.cab O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g\_bin/pl/billard8\_2\_0\_0\_28.cab O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{3D70A562-2B97-4561-BCBC-8015A9161430}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1 O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

"Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS]

"Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."]

"PhotoShow Deluxe Media Manager" = "C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe" ["Ahead Software"]

"PcSync" = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog" [file not found]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."]

"AVG7_CC" = "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP" ["GRISOFT, s.r.o."]

"SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe" [null data]

"CloneCDTray" = ""C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s" ["SlySoft, Inc."]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"nod32kui" = ""C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE" ["Eset "]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\ {++}

"megauploadtoolbar" = "C:\DOCUME~1\ZiCk!\USTAWI~1\Temp\tbuninstall.exe -df "C:\Program Files\MegauploadToolbar\"" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{1557B435-8242-4686-9AA3-9265BF7525A4}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\dwnlybng.dll" [null data]

{182B90A3-F372-438A-800C-6814B4DE417B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\gebxwxu.dll" [null data]

{74216B8E-2228-4161-92E7-7BD7ADD09EF1}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\byxvv.dll" [null data]

{A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["Amaze Soft"]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

"{9F97547E-460A-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Find Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Find Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Outlook File Icon Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS]

"{4CCEFB41-18FA-11D3-9EF3-00A0C9E897FD}" = "CorelDRAW Shell Extension Component"

 -> {HKLM...CLSID} = "CorelDRAW Shell Extension Component"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 11\DRAW\CDRVIEWER\CrlShell110.dll" ["Corel Corporation"]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks\

<> "{182B90A3-F372-438A-800C-6814B4DE417B}" = "*g" (unwritable string)

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\gebxwxu.dll" [null data]


HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\

<> byxvv\DLLName = "C:\WINDOWS\system32\byxvv.dll" [null data]

<> gebxwxu\DLLName = "gebxwxu.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\

<> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG7 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

AVG7 Shell Extension\(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."]

NOD32 Context Menu Shell Extension\(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"

 -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\ZiCk!\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp"Startup items in "ZiCk!" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"]

"Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe" [" "]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

C:\WINDOWS\system32\imon.dll ["Eset "], 01 - 05, 28

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 09, 12 - 27

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 10 - 11Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{4D5C8C2A-D075-11D0-B416-00C04FB90376}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Pasek poleceń Microsoft"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar"

 -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"]


Explorer Bars


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\


HKLM\Software\Classes\CLSID\{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}\(Default) = "&Research"

Implemented Categories\{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar]

InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.4.2_03"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll" ["JavaSoft / Sun Microsystems, Inc."]


{92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\

"ButtonText" = "Research"


{D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\

"ButtonText" = "FlashGet"

"MenuText" = "&FlashGet"

"Exec" = "C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe" ["Amaze Soft"]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


AVG7 Alert Manager Server, Avg7Alrt, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

AVG7 Update Service, Avg7UpdSvc, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe" ["GRISOFT, s.r.o."]

Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE" ["Creative Technology Ltd"]

MySql, MySql, "c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe" [null data]

NOD32 Kernel Service, NOD32krn, ""C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe"" ["Eset "]

WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe" [MS]Print Monitors:

---------------


HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS]----------

<>: Suspicious data at a malware launch point.


+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the

 first message box and "Yes" at the second message box.

---------- (total run time: 141 seconds, including 9 seconds for message boxes)

(adam9870) #16

Pobierz The avenger. Wypakuj => uruchom => zaznacz opcję Input script manually => kliknij w lupkę => w okienku, które się otworzy wklej:

=> Kliknij klawisz Done => teraz kliknij na zielone światełko => powinna pojawić się pewna informacja i kliknij OK (teraz restart).

Po resecie może pojawić się okienko na dosłownie kilka sekund oraz log w notatniku. Wejdź tam gdzie masz avengera i skasuj plik backup.zip czyli np. c:\avenger\backup.zip.

Po wykonaniu wklej nowe logi.


(Wielkatriada) #17
Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

Running from registry key:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\gbvtpuag


*******************


Script file located at: \??\C:\Documents and Settings\fqapchww.txt

Script file opened successfully.


Script file read successfully


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


File C:\WINDOWS\SYSTEM32\bloyukbg.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\byxvv.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwnlybng.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\efmuuuta.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\eghttvbd.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\gebxwxu.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\kgmslodt.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\lncyvkxy.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\mvnelgoi.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\qkrquooj.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\rumfrvpq.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\ttnyxwld.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\warmnctc.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\yecwmstb.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\yenumfoa.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\mcrh.tmp deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\vvxyb.tmp deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\vvxyb.ini2 deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\vvxyb.bak2 deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\ttkuqufy.ini deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\vvxyb.bak1 deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\vvxyb.ini deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\auprjlbk.ini deleted successfully.

Folder C:\DOCUME~1\ZiCk!\USTAWI~1\Temp deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1557B435-8242-4686-9AA3-9265BF7525A4} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{182B90A3-F372-438A-800C-6814B4DE417B} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{74216B8E-2228-4161-92E7-7BD7ADD09EF1} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\byxvv deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\gebxwxu deleted successfully.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce|megauploadtoolbar deleted successfully.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks|{182B90A3-F372-438A-800C-6814B4DE417B} deleted successfully.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:50:17, on 2007-04-22

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\WgaTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Documents and Settings\ZiCk!\Pulpit\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AVG7_CC] C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [PhotoShow Deluxe Media Manager] C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download All by FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O8 - Extra context menu item: Download using FlashGet - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://linktrader.cyberspacehq.com

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

O16 - DPF: {AC120B1D-9411-4111-AF52-118052D85D45} (GameDesire Darts Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/darts_2_0_0_35.cab

O16 - DPF: {FDDBE2B8-6602-4AD8-946D-94C5A32FA6C1} (GameDesire Pool 8) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/billard8_2_0_0_28.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{3D70A562-2B97-4561-BCBC-8015A9161430}: NameServer = 192.168.1.1,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\SYSTEM32\WgaLogon.dll

O23 - Service: AVG7 Alert Manager Server (Avg7Alrt) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe

O23 - Service: AVG7 Update Service (Avg7UpdSvc) - GRISOFT, s.r.o. - C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE

O23 - Service: MySql - Unknown owner - c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

L2MFIX find log 051206

These are the registry keys present

**********************************************************************************

Winlogon/notify:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\crypt32chain]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,33,00,32,00,2e,00,64,00,6c,00,\

 6c,00,00,00

"Logoff"="ChainWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cryptnet]

"Asynchronous"=dword:00000000

"Impersonate"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):63,00,72,00,79,00,70,00,74,00,6e,00,65,00,74,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Logoff"="CryptnetWlxLogoffEvent"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\cscdll]

"DLLName"="cscdll.dll"

"Logon"="WinlogonLogonEvent"

"Logoff"="WinlogonLogoffEvent"

"ScreenSaver"="WinlogonScreenSaverEvent"

"Startup"="WinlogonStartupEvent"

"Shutdown"="WinlogonShutdownEvent"

"StartShell"="WinlogonStartShellEvent"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\ScCertProp]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="SCardStartCertProp"

"Logoff"="SCardStopCertProp"

"Lock"="SCardSuspendCertProp"

"Unlock"="SCardResumeCertProp"

"Enabled"=dword:00000001

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\Schedule]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"StartShell"="SchedStartShell"

"Logoff"="SchedEventLogOff"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\sclgntfy]

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Impersonate"=dword:00000000

"Asynchronous"=dword:00000001

"DllName"=hex(2):73,00,63,00,6c,00,67,00,6e,00,74,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\SensLogn]

"DLLName"="WlNotify.dll"

"Lock"="SensLockEvent"

"Logon"="SensLogonEvent"

"Logoff"="SensLogoffEvent"

"Safe"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:00000258

"StartScreenSaver"="SensStartScreenSaverEvent"

"StopScreenSaver"="SensStopScreenSaverEvent"

"Startup"="SensStartupEvent"

"Shutdown"="SensShutdownEvent"

"StartShell"="SensStartShellEvent"

"PostShell"="SensPostShellEvent"

"Disconnect"="SensDisconnectEvent"

"Reconnect"="SensReconnectEvent"

"Unlock"="SensUnlockEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\termsrv]

"Asynchronous"=dword:00000000

"DllName"=hex(2):77,00,6c,00,6e,00,6f,00,74,00,69,00,66,00,79,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Impersonate"=dword:00000000

"Logoff"="TSEventLogoff"

"Logon"="TSEventLogon"

"PostShell"="TSEventPostShell"

"Shutdown"="TSEventShutdown"

"StartShell"="TSEventStartShell"

"Startup"="TSEventStartup"

"MaxWait"=dword:00000258

"Reconnect"="TSEventReconnect"

"Disconnect"="TSEventDisconnect"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon]

"Logon"="WLEventLogon"

"Logoff"="WLEventLogoff"

"Startup"="WLEventStartup"

"Shutdown"="WLEventShutdown"

"StartScreenSaver"="WLEventStartScreenSaver"

"StopScreenSaver"="WLEventStopScreenSaver"

"Lock"="WLEventLock"

"Unlock"="WLEventUnlock"

"StartShell"="WLEventStartShell"

"PostShell"="WLEventPostShell"

"Disconnect"="WLEventDisconnect"

"Reconnect"="WLEventReconnect"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000000

"SafeMode"=dword:00000001

"MaxWait"=dword:ffffffff

"DllName"=hex(2):57,00,67,00,61,00,4c,00,6f,00,67,00,6f,00,6e,00,2e,00,64,00,\

 6c,00,6c,00,00,00

"Event"=dword:0000000c

"InstallNotifyShown"=dword:00000001


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\WgaLogon\Settings]

"Data"=hex:01,00,00,00,d0,8c,9d,df,01,15,d1,11,8c,7a,00,c0,4f,c2,97,eb,01,00,\

 00,00,79,68,8b,b0,b4,8c,00,44,b1,2a,74,33,7d,01,62,e2,04,00,00,00,04,00,00,\

 00,53,00,00,00,03,66,00,00,a8,00,00,00,10,00,00,00,42,87,89,d0,14,46,a3,08,\

 09,c3,b9,ab,f7,67,2a,52,00,00,00,00,04,80,00,00,a0,00,00,00,10,00,00,00,15,\

 f6,a0,c8,64,42,c3,e8,9d,df,35,fa,2d,12,4f,b0,20,04,00,00,b5,74,ef,99,12,55,\

 30,da,d3,86,e4,6c,33,eb,0a,ad,29,f0,95,a0,29,00,ed,3c,33,a2,12,3c,f9,d7,1f,\

 6f,88,37,3f,df,9a,b8,11,e7,58,79,b0,87,13,9b,aa,64,47,ac,9d,05,a2,67,2c,64,\

 29,49,ff,42,83,ce,ee,ec,64,4e,53,69,a0,cd,f6,ba,af,c3,e3,42,4c,03,5f,9b,ed,\

 1a,09,f3,4a,e8,9a,2d,5f,62,64,eb,25,5f,75,ec,13,58,99,af,76,fd,b6,46,0c,43,\

 9f,00,a5,73,99,23,0c,da,e3,a7,75,0c,58,2a,a8,f0,75,5a,74,e6,b6,84,0e,1d,9c,\

 cd,4a,12,3b,f7,39,f9,16,f3,ba,d1,5d,91,f8,bc,51,77,49,db,fe,ff,a9,43,3f,c6,\

 b4,d8,fe,1a,87,16,a6,bc,79,ef,df,8f,ba,9d,cf,b4,ff,7f,8b,77,f6,ac,e2,81,72,\

 c7,6e,06,ef,3a,73,6c,f9,09,e7,56,41,c8,0d,ed,63,ee,87,8f,09,40,eb,93,42,50,\

 30,5d,99,31,05,a8,32,47,cf,78,48,d3,85,89,ae,e0,74,c1,b2,32,e4,4c,ca,f5,ed,\

 aa,e7,82,2a,81,f1,19,6d,2f,bb,70,15,40,ce,3c,ac,2e,c7,e0,7c,6d,a8,03,f2,05,\

 e3,51,3b,ae,08,27,fd,03,1a,b9,04,2f,29,db,57,fc,83,ac,fa,9b,b7,e3,e8,7f,62,\

 f0,35,0c,2f,77,0c,07,87,4d,09,51,c0,37,ed,35,00,14,c9,bc,db,e5,13,3f,b9,73,\

 4e,1f,c4,c4,aa,b0,08,8d,59,db,f5,02,03,da,3d,bd,c5,49,47,25,b1,bd,2a,07,b5,\

 14,db,4c,28,80,b6,6d,f3,44,0f,b3,6c,0c,5b,34,59,e4,2b,49,9c,9b,6a,6f,72,2d,\

 81,08,db,f6,c4,e9,ed,bc,ff,8f,33,41,eb,2b,10,67,3a,c8,61,64,03,4c,7b,78,e8,\

 a5,24,6c,fd,8a,b0,b1,9b,a7,9f,46,1c,ee,92,0f,47,18,cd,36,75,7c,57,53,00,52,\

 9d,86,89,c4,35,0d,5b,70,5e,f3,95,4a,d3,3d,3d,90,06,69,61,b2,87,c1,1d,3a,72,\

 9d,ce,eb,7f,d4,44,8a,6e,93,7c,65,49,d3,63,c7,51,7b,46,9a,79,19,ca,2c,57,81,\

 fe,14,bd,e8,4b,63,87,6e,79,69,b0,7a,2c,34,0a,f2,ae,42,a1,60,f1,c3,03,d1,15,\

 7e,b7,ca,dc,cf,ea,b8,05,08,a3,13,2b,1e,71,ee,7c,16,9e,b0,c8,18,fc,35,8f,6a,\

 13,4b,c5,7c,5c,bf,59,7e,ba,5a,f1,6c,52,ac,bc,71,d7,98,ec,25,09,d6,92,df,80,\

 14,7c,7a,e2,2c,a0,44,ef,18,a2,cc,c6,8b,15,4f,c0,df,fd,c1,6b,4f,eb,db,98,36,\

 b0,93,a8,44,f3,b1,b3,3f,ad,90,47,0e,00,42,ac,96,04,dc,f7,df,c4,08,62,e7,cd,\

 98,32,0e,ed,94,fd,6d,44,39,de,d4,89,50,6d,7d,df,86,bf,42,0c,d1,98,66,8a,28,\

 84,6d,24,a9,95,76,f0,48,5c,ea,fb,9c,54,f2,48,f7,d4,aa,47,ed,84,8d,48,b5,48,\

 09,f3,63,cd,a9,59,3d,d4,b2,51,eb,46,2e,7e,81,50,64,0c,64,1c,64,d0,a2,86,79,\

 fc,2a,43,78,69,2b,f6,3a,0a,92,9b,9f,c3,98,a6,e8,09,ba,02,6d,bb,48,a2,29,07,\

 aa,5a,8c,5e,84,63,b0,44,dc,d5,d9,22,2c,36,15,b9,87,df,50,0e,32,18,66,a6,4a,\

 a0,54,e6,98,62,73,e0,0c,17,ce,e2,78,b2,37,d1,bf,f2,57,c7,b8,76,59,8f,f0,71,\

 a1,f5,30,ee,33,52,e0,5a,1b,41,26,2b,a3,cf,b4,8d,22,d4,b4,dc,ec,f1,cb,f3,14,\

 a6,60,46,08,8c,e2,d8,fe,2d,e1,a3,c0,60,29,5e,18,8c,d7,5d,db,e9,8d,7c,29,88,\

 84,c3,b1,be,bf,52,f6,91,4b,a7,bd,17,ba,37,05,98,57,93,dc,c0,e0,6b,71,76,e2,\

 90,32,42,75,98,77,90,32,3e,6d,e2,f6,3f,5c,ae,51,84,0b,3b,5f,44,c6,1e,7b,2a,\

 eb,bc,4b,24,9a,2f,08,b5,06,70,e4,78,a8,54,b2,09,b6,bc,39,c3,49,e9,62,74,a6,\

 ec,a4,d4,31,e5,e2,1c,b2,82,39,04,de,8a,ce,7d,a0,9d,8f,ce,a4,83,1d,65,04,86,\

 f4,ef,44,a1,14,8e,53,af,d4,a3,0c,7d,e1,4c,28,bf,53,80,10,fe,28,fe,0d,0a,c1,\

 1f,a5,34,76,38,e9,9c,dd,92,83,c4,4c,54,08,b6,26,00,6d,b4,21,c4,b0,2f,74,be,\

 ce,7d,3a,db,6e,9c,70,cc,2a,db,8f,47,a2,21,6f,96,3a,c0,b2,7f,d3,54,91,44,69,\

 47,6b,d0,03,a4,59,7a,ed,4f,8d,eb,48,63,05,f6,d2,21,81,8c,ea,10,86,28,c5,dd,\

 82,e3,50,a4,62,65,3e,2e,a4,16,d8,5e,da,db,24,6a,1f,05,f1,57,54,c7,51,ae,d0,\

 8b,21,e9,35,37,a5,79,37,8f,ba,29,00,c0,39,52,a2,3a,8a,9d,cd,fd,ec,78,9e,7c,\

 ea,8a,c8,04,14,be,86,ae,3f,d0,0f,38,47,52,01,8c,b9,1d,c3,55,53,2c,03,64,93,\

 14,00,00,00,d9,9d,9d,11,20,78,b3,32,7e,ae,ec,1e,4c,39,78,2a,c0,9f,a6,35


[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\wlballoon]

"DLLName"="wlnotify.dll"

"Logon"="RegisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Logoff"="UnregisterTicketExpiredNotificationEvent"

"Impersonate"=dword:00000001

"Asynchronous"=dword:00000001


**********************************************************************************

useragent:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\User Agent\Post Platform]

"SV1"=""


**********************************************************************************

Shell Extension key:

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]

"{00022613-0000-0000-C000-000000000046}"="Karta waciwoci pliku multimedialnego"

"{176d6597-26d3-11d1-b350-080036a75b03}"="ZarzĄdzanie skanerem ICM"

"{1F2E5C40-9550-11CE-99D2-00AA006E086C}"="Strona zabezpieczeä NTFS"

"{3EA48300-8CF6-101B-84FB-666CCB9BCD32}"="Strona waciwoci OLE Docfile"

"{40dd6e20-7c17-11ce-a804-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{41E300E0-78B6-11ce-849B-444553540000}"="PlusPack CPL Extension"

"{42071712-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL karty graficznej"

"{42071713-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL monitora wywietlania"

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}"="Rozszerzenie CPL kadrowania wywietlania"

"{4E40F770-369C-11d0-8922-00A024AB2DBB}"="Strona zabezpieczeä usugi DS"

"{513D916F-2A8E-4F51-AEAB-0CBC76FB1AF8}"="Strona zgodnoci"

"{56117100-C0CD-101B-81E2-00AA004AE837}"="Program obsugi danych wycinkowych powoki"

"{59099400-57FF-11CE-BD94-0020AF85B590}"="Rozszerzenie Disc Copy"

"{59be4990-f85c-11ce-aff7-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla obiekt˘w Microsoft Windows Network"

"{5DB2625A-54DF-11D0-B6C4-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie monitorem ICM"

"{675F097E-4C4D-11D0-B6C1-0800091AA605}"="ZarzĄdzanie drukarkĄ ICM"

"{764BF0E1-F219-11ce-972D-00AA00A14F56}"="Rozszerzenia powoki dla kompresji plik˘w"

"{77597368-7b15-11d0-a0c2-080036af3f03}"="Rozszerzenie powoki drukarek sieci Web"

"{7988B573-EC89-11cf-9C00-00AA00A14F56}"="Disk Quota UI"

"{853FE2B1-B769-11d0-9C4E-00C04FB6C6FA}"="Menu kontekstowe szyfrowania"

"{85BBD920-42A0-1069-A2E4-08002B30309D}"="Akt˘wka"

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}"="Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

"{BD84B380-8CA2-1069-AB1D-08000948F534}"="Fonts"

"{DBCE2480-C732-101B-BE72-BA78E9AD5B27}"="Profil ICC"

"{F37C5810-4D3F-11d0-B4BF-00AA00BBB723}"="Strona zabezpieczeä drukarek"

"{f81e9010-6ea4-11ce-a7ff-00aa003ca9f6}"="Rozszerzenia powoki dla udost©pniania zasob˘w"

"{f92e8c40-3d33-11d2-b1aa-080036a75b03}"="Display TroubleShoot CPL Extension"

"{7444C717-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto PKO"

"{7444C719-39BF-11D1-8CD9-00C04FC29D45}"="Rozszerzenie Crypto Sign"

"{7007ACC7-3202-11D1-AAD2-00805FC1270E}"="PoĄczenia sieciowe"

"{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}"="PoĄczenia sieciowe"

"{E211B736-43FD-11D1-9EFB-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{FB0C9C8A-6C50-11D1-9F1D-0000F8757FCD}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{905667aa-acd6-11d2-8080-00805f6596d2}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{3F953603-1008-4f6e-A73A-04AAC7A992F1}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{83bbcbf3-b28a-4919-a5aa-73027445d672}"="&Skanery i aparaty fotograficzne"

"{F0152790-D56E-4445-850E-4F3117DB740C}"="Remote Sessions CPL Extension"

"{60254CA5-953B-11CF-8C96-00AA00B8708C}"="Rozszerzenia powoki dla hosta skrypt˘w systemu Windows"

"{2206CDB2-19C1-11D1-89E0-00C04FD7A829}"="Microsoft Data Link"

"{DD2110F0-9EEF-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Icon Handler"

"{797F1E90-9EDD-11cf-8D8E-00AA0060F5BF}"="Tasks Folder Shell Extension"

"{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}"="Zaplanowane zadania"

"{2559a1f7-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Set Program Access and Defaults"

"{5F327514-6C5E-4d60-8F16-D07FA08A78ED}"="Auto Update Property Sheet Extension"

"{0DF44EAA-FF21-4412-828E-260A8728E7F1}"="Pasek zadaä i menu Start"

"{2559a1f0-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Wyszukaj"

"{2559a1f1-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f2-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Pomoc i obsuga techniczna"

"{2559a1f3-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Uruchom..."

"{2559a1f4-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="Internet"

"{2559a1f5-21d7-11d4-bdaf-00c04f60b9f0}"="E-mail"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524152}"="Czcionki"

"{D20EA4E1-3957-11d2-A40B-0C5020524153}"="Narz©dzia administracyjne"

"{596AB062-B4D2-4215-9F74-E9109B0A8153}"="Strona waciwoci Poprzednie wersje"

"{9DB7A13C-F208-4981-8353-73CC61AE2783}"="Poprzednie wersje"

"{875CB1A1-0F29-45de-A1AE-CFB4950D0B78}"="Audio Media Properties Handler"

"{40C3D757-D6E4-4b49-BB41-0E5BBEA28817}"="Video Media Properties Handler"

"{E4B29F9D-D390-480b-92FD-7DDB47101D71}"="Wav Properties Handler"

"{87D62D94-71B3-4b9a-9489-5FE6850DC73E}"="Avi Properties Handler"

"{A6FD9E45-6E44-43f9-8644-08598F5A74D9}"="Midi Properties Handler"

"{c5a40261-cd64-4ccf-84cb-c394da41d590}"="Video Thumbnail Extractor"

"{5E6AB780-7743-11CF-A12B-00AA004AE837}"="Pasek narz©dzi programu Microsoft Internet"

"{22BF0C20-6DA7-11D0-B373-00A0C9034938}"="Stan pobierania"

"{91EA3F8B-C99B-11d0-9815-00C04FD91972}"="Folder powoki zwi©kszonej"

"{6413BA2C-B461-11d1-A18A-080036B11A03}"="Folder powoki zwi©kszonej 2"

"{F61FFEC1-754F-11d0-80CA-00AA005B4383}"="BandProxy"

"{7BA4C742-9E81-11CF-99D3-00AA004AE837}"="Pasek przeglĄdarki Microsoft"

"{30D02401-6A81-11d0-8274-00C04FD5AE38}"="Pasek wyszukiwania"

"{169A0691-8DF9-11d1-A1C4-00C04FD75D13}"="Wyszukiwanie w okienku"

"{07798131-AF23-11d1-9111-00A0C98BA67D}"="Wyszukiwanie w sieci Web"

"{AF4F6510-F982-11d0-8595-00AA004CD6D8}"="Narz©dzie opcji drzewa rejestru"

"{01E04581-4EEE-11d0-BFE9-00AA005B4383}"="&Adres"

"{A08C11D2-A228-11d0-825B-00AA005B4383}"="Pole edycji adresu"

"{00BB2763-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Autouzupenianie Microsoft"

"{7376D660-C583-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Wyodr©bnianie obraz˘w Trident"

"{6756A641-DE71-11d0-831B-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania MRU"

"{6935DB93-21E8-4ccc-BEB9-9FE3C77A297A}"="Niestandardowa lista autouzupeniania MRU"

"{7e653215-fa25-46bd-a339-34a2790f3cb7}"="Dost©pny"

"{acf35015-526e-4230-9596-becbe19f0ac9}"="Pasek podr©czny ledzenia"

"{00BB2764-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Lista autouzupeniania historii Microsoft"

"{03C036F1-A186-11D0-824A-00AA005B4383}"="Lista autouzupeniania folderu powoki Microsoft"

"{00BB2765-6A77-11D0-A535-00C04FD7D062}"="Kontener wielu list autouzupeniania Microsoft"

"{ECD4FC4E-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Menu witryny paska powoki"

"{3CCF8A41-5C85-11d0-9796-00AA00B90ADF}"="Shell DeskBarApp"

"{ECD4FC4C-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Pasek pulpitu powoki"

"{ECD4FC4D-521C-11D0-B792-00A0C90312E1}"="Shell Rebar BandSite"

"{DD313E04-FEFF-11d1-8ECD-0000F87A470C}"="Pomoc dla uľytkownika"

"{EF8AD2D1-AE36-11D1-B2D2-006097DF8C11}"="Globalne ustawienia folder˘w"

"{EFA24E61-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Favorites Band"

"{0A89A860-D7B1-11CE-8350-444553540000}"="Shell Automation Inproc Service"

"{E7E4BC40-E76A-11CE-A9BB-00AA004AE837}"="Shell DocObject Viewer"

"{A5E46E3A-8849-11D1-9D8C-00C04FC99D61}"="Microsoft Browser Architecture"

"{FBF23B40-E3F0-101B-8488-00AA003E56F8}"="InternetShortcut"

"{3C374A40-BAE4-11CF-BF7D-00AA006946EE}"="Microsoft Url History Service"

"{FF393560-C2A7-11CF-BFF4-444553540000}"="Historia"

"{7BD29E00-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{7BD29E01-76C1-11CF-9DD0-00A0C9034933}"="Tymczasowe pliki internetowe"

"{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497}"="Microsoft Url Search Hook"

"{A2B0DD40-CC59-11d0-A3A5-00C04FD706EC}"="Ekran powitalny pakietu IE4"

"{67EA19A0-CCEF-11d0-8024-00C04FD75D13}"="CDF Extension Copy Hook"

"{131A6951-7F78-11D0-A979-00C04FD705A2}"="ISFBand OC"

"{9461b922-3c5a-11d2-bf8b-00c04fb93661}"="Search Assistant OC"

"{3DC7A020-0ACD-11CF-A9BB-00AA004AE837}"="Internet"

"{871C5380-42A0-1069-A2EA-08002B30309D}"="Internet Name Space"

"{EFA24E64-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}"="Pasek eksploratora"

"{9E56BE60-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{9E56BE61-C50F-11CF-9A2C-00A0C90A90CE}"="Sendmail service"

"{88C6C381-2E85-11D0-94DE-444553540000}"="Folder pami©ci podr©cznej ActiveX"

"{E6FB5E20-DE35-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheck"

"{ABBE31D0-6DAE-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="Subscription Mgr"

"{F5175861-2688-11d0-9C5E-00AA00A45957}"="Folder subskrypcji"

"{08165EA0-E946-11CF-9C87-00AA005127ED}"="WebCheckWebCrawler"

"{E3A8BDE6-ABCE-11d0-BC4B-00C04FD929DB}"="WebCheckChannelAgent"

"{E8BB6DC0-6B4E-11d0-92DB-00A0C90C2BD7}"="TrayAgent"

"{7D559C10-9FE9-11d0-93F7-00AA0059CE02}"="Code Download Agent"

"{E6CC6978-6B6E-11D0-BECA-00C04FD940BE}"="ConnectionAgent"

"{D8BD2030-6FC9-11D0-864F-00AA006809D9}"="PostAgent"

"{7FC0B86E-5FA7-11d1-BC7C-00C04FD929DB}"="WebCheck SyncMgr Handler"

"{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Menedľer aplikacji powoki"

"{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Wyliczanie zainstalowanych aplikacji"

"{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Publikator aplikacji Darwin"

"{e84fda7c-1d6a-45f6-b725-cb260c236066}"="Shell Image Verbs"

"{66e4e4fb-f385-4dd0-8d74-a2efd1bc6178}"="Shell Image Data Factory"

"{00E7B358-F65B-4dcf-83DF-CD026B94BFD4}"="Autoplay for SlideShow"

"{3F30C968-480A-4C6C-862D-EFC0897BB84B}"="GDI+program wyodr©bniajĄcy miniatury plik˘w"

"{9DBD2C50-62AD-11d0-B806-00C04FD706EC}"="Informacje podsumowujĄce obsugi miniatur (DOCFILES)"

"{EAB841A0-9550-11cf-8C16-00805F1408F3}"="Wyodr©bnianie miniatur HTML"

"{eb9b1153-3b57-4e68-959a-a3266bc3d7fe}"="Shell Image Property Handler"

"{CC6EEFFB-43F6-46c5-9619-51D571967F7D}"="Kreator publikacji w sieci Web"

"{add36aa8-751a-4579-a266-d66f5202ccbb}"="Zamawianie odbitek w sieci Web"

"{6b33163c-76a5-4b6c-bf21-45de9cd503a1}"="Obiekt powoki kreatora publikacji"

"{58f1f272-9240-4f51-b6d4-fd63d1618591}"="Kreator uzyskiwania profilu usugi Passport"

"{7A9D77BD-5403-11d2-8785-2E0420524153}"="Konta uľytkownik˘w"

"{BD472F60-27FA-11cf-B8B4-444553540000}"="Compressed (zipped) Folder Right Drag Handler"

"{888DCA60-FC0A-11CF-8F0F-00C04FD7D062}"="Compressed (zipped) Folder SendTo Target"

"{f39a0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64433}"="Plik kanau"

"{f3aa0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64434}"="Skr˘t kanau"

"{f3ba0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64435}"="Obiekt obsugi kanau"

"{f3da0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64437}"="Channel Menu"

"{f3ea0dc0-9cc8-11d0-a599-00c04fd64438}"="Channel Properties"

"{692F0339-CBAA-47e6-B5B5-3B84DB604E87}"="Extensions Manager Folder"

"{63da6ec0-2e98-11cf-8d82-444553540000}"="FTP Folders Webview"

"{883373C3-BF89-11D1-BE35-080036B11A03}"="Microsoft DocProp Shell Ext"

"{A9CF0EAE-901A-4739-A481-E35B73E47F6D}"="Microsoft DocProp Inplace Edit Box Control"

"{8EE97210-FD1F-4B19-91DA-67914005F020}"="Microsoft DocProp Inplace ML Edit Box Control"

"{0EEA25CC-4362-4A12-850B-86EE61B0D3EB}"="Microsoft DocProp Inplace Droplist Combo Control"

"{6A205B57-2567-4A2C-B881-F787FAB579A3}"="Microsoft DocProp Inplace Calendar Control"

"{28F8A4AC-BBB3-4D9B-B177-82BFC914FA33}"="Microsoft DocProp Inplace Time Control"

"{8A23E65E-31C2-11d0-891C-00A024AB2DBB}"="Directory Query UI"

"{9E51E0D0-6E0F-11d2-9601-00C04FA31A86}"="Shell properties for a DS object"

"{163FDC20-2ABC-11d0-88F0-00A024AB2DBB}"="Directory Object Find"

"{F020E586-5264-11d1-A532-0000F8757D7E}"="Directory Start/Search Find"

"{0D45D530-764B-11d0-A1CA-00AA00C16E65}"="Directory Property UI"

"{62AE1F9A-126A-11D0-A14B-0800361B1103}"="Directory Context Menu Verbs"

"{ECF03A33-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Copy Hook"

"{ECF03A32-103D-11d2-854D-006008059367}"="MyDocs Drop Target"

"{4a7ded0a-ad25-11d0-98a8-0800361b1103}"="MyDocs Properties"

"{750fdf0e-2a26-11d1-a3ea-080036587f03}"="Offline Files Menu"

"{10CFC467-4392-11d2-8DB4-00C04FA31A66}"="Offline Files Folder Options"

"{AFDB1F70-2A4C-11d2-9039-00C04F8EEB3E}"="Folder plik˘w trybu offline"

"{143A62C8-C33B-11D1-84FE-00C04FA34A14}"="Microsoft Agent Character Property Sheet Handler"

"{ECCDF543-45CC-11CE-B9BF-0080C87CDBA6}"="DfsShell"

"{60fd46de-f830-4894-a628-6fa81bc0190d}"="%DESC_PublishDropTarget%"

"{7A80E4A8-8005-11D2-BCF8-00C04F72C717}"="MMC Icon Handler"

"{0CD7A5C0-9F37-11CE-AE65-08002B2E1262}"=".CAB file viewer"

"{32714800-2E5F-11d0-8B85-00AA0044F941}"="&Do os˘b..."

"{8DD448E6-C188-4aed-AF92-44956194EB1F}"="Windows Media Player Play as Playlist Context Menu Handler"

"{CE3FB1D1-02AE-4a5f-A6E9-D9F1B4073E6C}"="Windows Media Player Burn Audio CD Context Menu Handler"

"{F1B9284F-E9DC-4e68-9D7E-42362A59F0FD}"="Windows Media Player Add to Playlist Context Menu Handler"

"{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"="AVG7 Shell Extension"

"{9F97547E-460A-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}"="AVG7 Find Extension"

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}"="Shell Search Band"

"{BDEADF00-C265-11D0-BCED-00A0C90AB50F}"="Web Folders"

"{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler"

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}"="Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler"

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}"="Microsoft Office HTML Icon Handler"

"{4CCEFB41-18FA-11D3-9EF3-00A0C9E897FD}"="CorelDRAW Shell Extension Component"

@="CorelDRAW Shell Extension Component"

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"="WinRAR shell extension"

"{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}"="NOD32 Context Menu Shell Extension"


**********************************************************************************

HKEY ROOT CLASSIDS:

**********************************************************************************

Files Found are not all bad files:


C:\WINDOWS\SYSTEM32\

  gdi32.dll Thu 2007-03-08 17:38:48 A.... 281 600 275,00 K

  imon.dll Wed 2007-03-28 0:30:24 A.... 298 104 291,12 K

  mf3216.dll Thu 2007-03-08 17:38:48 A.... 40 960 40,00 K

  skaner~1.dll Thu 2007-03-15 12:00:36 A.... 466 432 455,50 K

  upnphost.dll Mon 2007-02-05 22:19:48 A.... 185 856 181,50 K

  urlmon.dll Thu 2007-01-25 15:05:42 A.... 616 448 602,00 K

  user32.dll Thu 2007-03-08 17:38:48 A.... 579 072 565,50 K

  winsrv.dll Sat 2007-03-17 15:45:36 A.... 293 376 286,50 K

  xpsp3res.dll Fri 2007-03-09 12:24:18 A.... 122 368 119,50 K


9 items found: 9 files, 0 directories.

  Total of file sizes: 2 884 216 bytes 2,75 M

Locate .tmp files:


No matches found.

**********************************************************************************

Directory Listing of system files:

 Wolumin w stacji C nie ma etykiety.

 Numer seryjny woluminu: C094-53B9


 Katalog: C:\WINDOWS\System32


2007-04-11 08:27

[code] "Silent Runners.vbs", revision R50, http://www.silentrunners.org/ Operating System: Windows XP SP2 Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}" Startup items buried in registry: --------------------------------- HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "CTFMON.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [MS] "Skype" = ""C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" ["Skype Technologies S.A."] "PhotoShow Deluxe Media Manager" = "C:\PROGRA~1\Nero\data\Xtras\mssysmgr.exe" ["Ahead Software"] "PcSync" = "C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog" [file not found] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++} "SoundMan" = "SOUNDMAN.EXE" ["Realtek Semiconductor Corp."] "AVG7_CC" = "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgcc.exe /STARTUP" ["GRISOFT, s.r.o."] "SunJavaUpdateSched" = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\jusched.exe" [null data] "CloneCDTray" = ""C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s" ["SlySoft, Inc."] "NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"] "nod32kui" = ""C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE" ["Eset "] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\ {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "AcroIEHlprObj Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll" ["Adobe Systems Incorporated"] {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B}(Default) = (no title provided) -> {HKLM...CLSID} = "IeCatch2 Class" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll" ["Amaze Soft"] HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\ "{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania" \InProcServer32(Default) = "deskpan.dll" [file not found] "{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu" -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."] "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Shell Extension" -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."] "{9F97547E-460A-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" = "AVG7 Find Extension" -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Find Extension Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."] "{00020D75-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Desktop Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = "Microsoft Office Outlook" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\MLSHEXT.DLL" [MS] "{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Office Outlook Custom Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = "Outlook File Icon Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\OLKFSTUB.DLL" [MS] "{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\msohev.dll" [MS] "{4CCEFB41-18FA-11D3-9EF3-00A0C9E897FD}" = "CorelDRAW Shell Extension Component" -> {HKLM...CLSID} = "CorelDRAW Shell Extension Component" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Corel\Corel Graphics 11\DRAW\CDRVIEWER\CrlShell110.dll" ["Corel Corporation"] "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" = "NOD32 Context Menu Shell Extension" -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\PROTOCOLS\Filter\ <> text/xml\CLSID = "{807553E5-5146-11D5-A672-00B0D022E945}" -> {HKLM...CLSID} = (no title provided) \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE11\MSOXMLMF.DLL" [MS] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\ {F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}(Default) = "PDF Column Info" -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."] HKLM\Software\Classes*\shellex\ContextMenuHandlers\ AVG7 Shell Extension(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."] NOD32 Context Menu Shell Extension(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\ WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\ AVG7 Shell Extension(Default) = "{9F97547E-4609-42C5-AE0C-81C61FFAEBC3}" -> {HKLM...CLSID} = "AVG7 Shell Extension Class" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Grisoft\AVG7\avgse.dll" ["GRISOFT, s.r.o."] NOD32 Context Menu Shell Extension(Default) = "{B089FE88-FB52-11D3-BDF1-0050DA34150D}" -> {HKLM...CLSID} = "NOD32 Context Menu Shell Extension" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Eset\nodshex.dll" [null data] WinRAR(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data] Group Policies {GPedit.msc branch and setting}: ----------------------------------------------- Note: detected settings may not have any effect. HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\ "shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on} "undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) hex:0x00000001 {Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options| Devices: Allow undock without having to log on} Active Desktop and Wallpaper: ----------------------------- Active Desktop may be disabled at this entry: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\ "Wallpaper" = "C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Wallpaper1.bmp" Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy: HKCU\Control Panel\Desktop\ "Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\ZiCk!\Dane aplikacji\Microsoft\Internet Explorer\Tapeta programu Internet Explorer.bmp" Startup items in "ZiCk!" & "All Users" startup folders: ------------------------------------------------------- C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart "Adobe Reader Speed Launch" -> shortcut to: "C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe" ["Adobe Systems Incorporated"] "Program sieciowy dla SAGEM Wi-Fi 11g USB adapter" -> shortcut to: "C:\Program Files\SAGEM WiFi manager\WLANUTL.exe" [" "] Winsock2 Service Provider DLLs: ------------------------------- Namespace Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++} 000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] 000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS] 000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS] Transport Service Providers HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++} 0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range: C:\WINDOWS\system32\imon.dll ["Eset "], 01 - 05, 28 %SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 06 - 09, 12 - 27 %SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 10 - 11 Toolbars, Explorer Bars, Extensions: ------------------------------------ Toolbars HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\ "{4D5C8C2A-D075-11D0-B416-00C04FB90376}" -> {HKLM...CLSID} = "Pasek poleceń Microsoft" \InProcServer32(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS] HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\ "{E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3}" = "FlashGet Bar" -> {HKLM...CLSID} = "FlashGet Bar" \InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll" ["Amaze Soft"] Explorer Bars HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Explorer Bars\ HKLM\Software\Classes\CLSID{FF059E31-CC5A-4E2E-BF3B-96E929D65503}(Default) = "&Research" Implemented Categories{00021493-0000-0000-C000-000000000046}\ [vertical bar] InProcServer32(Default) = "C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL" [MS] Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons) HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\ {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\ "MenuText" = "Sun Java Console" "CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0014-0002-0003-ABCDEFFEDCBC}" -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.4.2_03" \InProcServer32(Default) = "C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_03\bin\npjpi142_03.dll" ["JavaSoft / Sun Microsystems, Inc."] {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263}\ "ButtonText" = "Research" {D6E814A0-E0C5-11D4-8D29-0050BA6940E3}\ "ButtonText" = "FlashGet" "MenuText" = "&FlashGet" "Exec" = "C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe" ["Amaze Soft"] {FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\ "ButtonText" = "Messenger" "MenuText" = "Windows Messenger" "Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS] Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}): ------------------------------------------------------------------ AVG7 Alert Manager Server, Avg7Alrt, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgamsvr.exe" ["GRISOFT, s.r.o."] AVG7 Update Service, Avg7UpdSvc, "C:\PROGRA~1\Grisoft\AVG7\avgupsvc.exe" ["GRISOFT, s.r.o."] Creative Service for CDROM Access, Creative Service for CDROM Access, "C:\WINDOWS\system32\CTSvcCDA.EXE" ["Creative Technology Ltd"] MySql, MySql, "c:\usr/MYSQL/bin/mysqld.exe" [null data] NOD32 Kernel Service, NOD32krn, ""C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe"" ["Eset "] WMDM PMSP Service, WMDM PMSP Service, "C:\WINDOWS\system32\MsPMSPSv.exe" [MS] Print Monitors: --------------- HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\ Microsoft Document Imaging Writer Monitor\Driver = "mdimon.dll" [MS] ---------- <>: Suspicious data at a malware launch point. + This report excludes default entries except where indicated. + To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds, launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter. + To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI DLL launch points, use the -supp parameter or answer "No" at the first message box and "Yes" at the second message box. ---------- (total run time: 98 seconds, including 6 seconds for message boxes)
Złączono Posta : 22.04.2007 (Nie) 16:59

Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46

Running from registry key:

\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\gbvtpuag


*******************


Script file located at: \??\C:\Documents and Settings\fqapchww.txt

Script file opened successfully.


Script file read successfully


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


File C:\WINDOWS\SYSTEM32\bloyukbg.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\byxvv.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\dwnlybng.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\efmuuuta.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\eghttvbd.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\gebxwxu.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\kgmslodt.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\lncyvkxy.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\mvnelgoi.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\qkrquooj.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\rumfrvpq.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\ttnyxwld.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\warmnctc.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\yecwmstb.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\yenumfoa.dll deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\mcrh.tmp deleted successfully.

File C:\WINDOWS\SYSTEM32\vvxyb.tmp deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\vvxyb.ini2 deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\vvxyb.bak2 deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\ttkuqufy.ini deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\vvxyb.bak1 deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\vvxyb.ini deleted successfully.

File C:\WINDOWS\System32\auprjlbk.ini deleted successfully.

Folder C:\DOCUME~1\ZiCk!\USTAWI~1\Temp deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{1557B435-8242-4686-9AA3-9265BF7525A4} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{182B90A3-F372-438A-800C-6814B4DE417B} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{74216B8E-2228-4161-92E7-7BD7ADD09EF1} deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\byxvv deleted successfully.

Registry key HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\Notify\gebxwxu deleted successfully.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce|megauploadtoolbar deleted successfully.

Registry value HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellExecuteHooks|{182B90A3-F372-438A-800C-6814B4DE417B} deleted successfully.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

(adam9870) #18

Już jest Ok.

Kosmetyka:

Start => uruchom => msconfig => zakładka Uruchamianie => możesz odznaczyć w/w.

Panel sterowania => Java Plug-in => Update => odznacz opcję Check for updates automatically.

Jeśli nie korzystasz z zaawansowanych usług tekstowych to je wyłącz: Panel sterowania => Opcje regionalne => Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznacz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe.

W opcjach komunikatora możesz wyłączyć uruchamianie przy starcie systemu jeśli nie jest Ci potrzebne.

Start => programy => autostart => kasacja z prawokliku.

Usuń wpisy HJT.

Jeśli nie używasz Messenger'a to go usuń: start => uruchom => wpisz polecenie:

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Dodatkowo przejrzyj Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.


(Wielkatriada) #19

Bardzo dziękuje za pomoc! !!