Wuauclt.exe wscntfy.exe lsass.exe spoolsv.exe dziwadła X2


(Krystian Jozwiak) #1

Fachowe oko nich to zobaczy i powie co poleci w las :o

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:03:22, on 2006-09-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\taskmgr.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\PZPN\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.

(Bbieniol) #2

Czysto :slight_smile:

Wszystkie te procesy są procesami systemowymi :slight_smile:


(Grzesiek1) #3

Apropo loga to on jest ucięty.

Zrób nowego i poczekaj troche i aż sie cały załaduję i wklej całego na forum.


(Bbieniol) #4

Grzesiek1 - to że jest bardzo mało wpisów, to nie znaczy, że jest ucięty :roll: W tym wypadku log jest cały, gdyż widać ostatni wpis :slight_smile:


(Krystian Jozwiak) #5

Wszystko nic wiecej nie było

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 13:20:20, on 2006-09-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\PZPN\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - AVIRA GmbH - C:\Program Files\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

(Gutek) #6

Jest Ok daj log z Silenta