WUUP - pełny ekran, jak?


(matfeusz) #1

jak włączyć w WUUP pełny ekran tak aby obraz był pokazywany bez panelu i przycisków?