Wycianie w GoldWave


(Hermes) #1

W jaki sposób w programie GoldWave wycina się kawałek ścieżki dżwiękowej ? Probowałem zaznaczyc i Cut ale nic nie daje.


(Felicom) #2

Lewym przyciskiem myszy zaznaczasz fragment do wycięcia, potem go puszczasz, usuwasz klawiszem "delete", lub z paska menu (jedna z ikonek).