Wydajność dysków


(Radoslaw Sierociuk) #1

Mam dwa dyski - 80GB i 320GB. Ten pierwszy jest kilka lat starszy, jednak sotsuję go jako systemowy. Jakim program sprawdzić, który jest lepszy/szybszy? (Albo jak sprawdzić wydajność innego niż podstawowy dysk w indeksie wydajnośći Visty?)


(Technik Elektro) #2

programem hd tune lub hd tach (uruchamiając w trybie administratora).