Wyeksportowanie "about:config"


(Mario 89) #1

Witam

Czy jest program do eksportowania i importowania wszystkiego w "about:config" z FireFox'a ?

A moze jakiś plik w którym napsize co ma sie dodać usunąc itp ?:expressionless:


(goomish) #2

Polecenie about:config pokazuje po prostu odpowiednio sparsowaną (podział na kolumny, typy danych itp) zawartość pliku "C:\Documents and Settings\Dane aplikacji\Mozilla\Firefox\Profiles\prefs.js". To normalny plik tekstowy, można go przeglądać i edytować np. Notatnikiem.


(Mario 89) #3

To nie to, chodź są tam podobne opcje co w "about:config" ale to nie to :confused:


(goomish) #4

To jest dokładnie to. Tyle, że jak już wspomniałem sparsowane, czyli nie widać przedrostka user_prefs, nawiasów i cudzysłowów. Acha. Zaraz po instalacji programu wpisy w \prefs.js są identyczne z tymi, które można znaleźć w "Folder_programu\Mozilla Firefox\defaults\pref\firefox.js". Oczywiście bez komentarzy i całej tej "preambuły znajdującej się w tym ostatnim :). Na podstawie zawartości firefox.js (i innych z folderu defaults) tworzone są domyślne ustawienia nowego profilu uzytkownika.