Wyłączanie się komputera, podaje log


(Michal Howil) #1

Witam, proszę o sprawdzenie loga w związku z samoczynnym wyłączaniem się komputera przy próbie połączenia się z internetem. Podejrzenie różnych wirusów i trojanów.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 09:33:30, on 2009-10-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16414)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Hotkey 1.0.4\FuncKey.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

C:\WINDOWS\system32\VTTimer.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\WINDOWS\Temp\wpv991255703227.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Apoint2K\Apntex.exe

C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\seres.exe

C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\svcst.exe

C:\WINDOWS\system32\restor32a.exe

C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

C:\Documents and Settings\User\restor32a.exe

C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

R3 - Default URLSearchHook is missing

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O4 - HKLM..\Run: [FuncKey] "C:\Program Files\Hotkey 1.0.4\FuncKey.exe"

O4 - HKLM..\Run: [Apoint] C:\Program Files\Apoint2K\Apoint.exe

O4 - HKLM..\Run: [VTTimer] VTTimer.exe

O4 - HKLM..\Run: [s3Trayp] S3trayp.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink DVD Solution\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [inCD] C:\Program Files\Ahead\InCD\InCD.exe

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [sysgif32] C:\WINDOWS\Temp\wpv991255703227.exe

O4 - HKLM..\Run: [restor32a] C:\WINDOWS\system32\restor32a.exe

O4 - HKLM..\Run: [Regedit32] C:\WINDOWS\system32\regedit.exe

O4 - HKLM..\Run: [Antivirus Pro 2010] "C:\Program Files\AntivirusPro_2010\AntivirusPro_2010.exe" /hide

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [restor32a] C:\Documents and Settings\User\restor32a.exe

O4 - HKCU..\Run: [mserv] C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\seres.exe

O4 - HKCU..\Run: [svchost] C:\Documents and Settings\User\Dane aplikacji\svcst.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - HKUS.DEFAULT..\RunOnce: [nltide_2] regsvr32 /s /n /i:U shell32 (User 'Default user')

O4 - Startup: Picture Motion Browser Media Check Tool.lnk = C:\Program Files\Sony\Sony Picture Utility\VolumeWatcher\SPUVolumeWatcher.exe

O4 - Startup: zavupd32.exe

O4 - Global Startup: Kodak EasyShare software.lnk = C:\Program Files\Kodak\Kodak EasyShare software\bin\EasyShare.exe

O4 - Global Startup: Kodak software updater.lnk = C:\Program Files\Kodak\KODAK Software Updater\7288971\Program\Kodak Software Updater.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O10 - Unknown file in Winsock LSP: c:\windows\system32\nwprovau.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: InCD Helper (InCDsrv) - Nero AG - C:\Program Files\Ahead\InCD\InCDsrv.exe

O23 - Service: Kodak Camera Connection Software (KodakCCS) - Eastman Kodak Company - C:\WINDOWS\system32\drivers\KodakCCS.exe

--

End of file - 6451 bytes


(jessica) #2

Jest widoczna w logu infekcja.

Najlepiej z tą infekcją radzi sobie >ComboFix

Tekst logu wklej na http://wklej.org/, a tu daj tylko link z paska adresów.

Jeśli coś z ComboFixem nie będzie "szło", to dasz przynajmniej log z OTL

jessi


(Michal Howil) #3

Oto link do loga z ComboFix'a - http://wklej.org/id/188572/

Czekam na dalsze instrukcje :slight_smile:


(jessica) #4

Widzę, że dodatkowo masz jeszcze wirusa CONFICKER!

Wklej do Notatnika :

File::

c:\windows\system32\hatelexet.com

c:\windows\system32\gazez.com

c:\windows\system32\apitasuc.com

c:\windows\udibidocuv.dat

c:\windows\system32\restor32a.exe

c:\program files\Common Files\lolubibym.db

c:\program files\Common Files\qusejax.lib

c:\windows\system32\02.tmp

c:\windows\system32\lgkva.dll


NetSvc::

cwaolp

mldhtijea

rcukt

udozm


Driver::

cwaolp

mldhtijea

rcukt

udozm

palgi


Registry::

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"restor32a"=-

[HKLM\~\services\sharedaccess\parameters\firewallpolicy\standardprofile\GloballyOpenPorts\List]

"4724:TCP"=-

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\palgi]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\cwaolp]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\mldhtijea]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\rcukt]

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\udozm]

>>Plik>>Zapisz jako... >>> CFScript

Przeciągnij i upuść plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe

-------->cfscript10gm1.gif

Ma się rozpocząć usuwanie. (i powstanie log).

Daj ten log, który powstanie w trakcie usuwania.

jessi


(Michal Howil) #5

Usunąłem co miałem usunąć i taki oto log mi powstał: http://wklej.org/id/188649/

Czekam na dalsze instrukcje :wink:


(jessica) #6

Czysto.

1) Odwiedź poniższy link i pobierz KB958644/ MS08-067 łatkę zabezpieczeń dla danego systemu operacyjnego Windows:

MS08-067 łatka Pobierz (http://www.microsoft.com/downloads/results.aspx?pocId=&freetext=ms08-067&DisplayLang=pl)

Przejrzyj listę i kliknij na link, który odpowiada Twojej wersji systemu Windows. Następnie należy pobrać plik ze strony, która otwiera się i zapisz go na pulpicie.

Wystarczy dwukrotnie kliknąć na plik, który został pobrany z witryny firmy Microsoft i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zainstalować łatkę. Pozwoli to uniknąć ponownego zakażenia po usunięciu "Confickera".

2) Usuń ręcznie folder C:**** Qoobox.

3) Usuń kopie szkodników z folderu "System Volume Information" poprzez chwilowe wyłączenie "Przywracania Systemu":

jessi


(Michal Howil) #7

Ok, wszystko wykonałem. Mam nadzieje, że choć przez jakiś czas komp mojego Taty bedzie czysty. Dzieki bardzo :slight_smile: