Wyłaczony menadżer zadań + log


(Foxsly) #1

Witam mam problem dziś jak włączyłem komputer mój procesor działał na 100% wyłączony był antywirus(avast rezydent) i zablokowany jest dostęp do menadżera zadań. Po naciśnięciu alt+ ctrl+ del wyskakuje komunikat: "menadżer zadań został wyłączony przez Administratora" co to może być? zrobiłem skan avastem ale nic nie znalazł... wklejam loga

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:28:48, on 2006-05-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\DOCUME~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\WINDOWS\Logi_MwX.Exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.2\uni_spiker-2.2.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

D:\download\programy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [.nvsvc] C:\WINDOWS\system\smss.exe /w

O4 - HKLM\..\Run: [WindowsServicesStartup] C:\DOCUME~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\svchost.exe 1

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [PCSuiteTrayApplication] C:\PROGRA~1\Nokia\NOKIAP~1\LAUNCH~1.EXE -startup

O4 - HKLM\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKLM\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: UniSpiker-2.2.lnk = C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.2\uni_spiker-2.2.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w domyślnym agregatorze - C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\RssBandit\iecontext_subscribefeed.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {22E9EFBA-114C-4DA0-AE72-D8F2C7138002} (CAidemATLCtrl Object) - http://www.krolestwomaciusia.pl/bloomooweb/AidemATL.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1139237731875

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: Windows Log - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvsvcd.exe

(Bbieniol) #2

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Windows Log

Odpalasz Hijacka --> do a system scan only i zaznaczasz wpisy:

I klikasz na dole "fix checked" :slight_smile:

Uruchamiasz narzędzie KillBox, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżkę:

C:\WINDOWS\system32\nvsvcd.exe

C:\DOCUME~1\UKASZ~1\USTAWI~1\Temp\svchost.exe

C:\WINDOWS\system\smss.exe

Klikasz X i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku) :slight_smile:

Skan EWIDO po update :slight_smile:

Wyczyść folder TEMP (w trybie awaryjnym), czyli Start --> uruchom --> cmd i wpisujesz:

Po zabiegach nowy log z Hijacka + log z Silent Runners

Co do problemu z Menedżerem, to otwórz notatnik i wklej w nim to:

Plik --> zapisz jako --> zmień rozszerzenie na wszystkie pliki --> zapisz pod nazwą FIX.REG

W trybie awaryjnym odpal plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru i reset kompa :slight_smile:


(Foxsly) #3

A wiec jest kilka problemów ale na poczatek log

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:06:03, on 2006-05-28

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

C:\WINDOWS\Logi_MwX.Exe

C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.2\uni_spiker-2.2.exe

C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe

C:\Program Files\Wanadoo\EspaceWanadoo.exe

C:\Program Files\Wanadoo\ComComp.exe

C:\Program Files\Wanadoo\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\download\programy\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada Plus wita Cie w Internecie

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\Wanadoo\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\Wanadoo\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Anti-Blaxx Manager] C:\Program Files\Anti-Blaxx\Anti-Blaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKLM\..\Run: [PcSync] C:\Program Files\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe /NoDialog

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] C:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Startup: UniSpiker-2.2.lnk = C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.2\uni_spiker-2.2.exe

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O4 - Global Startup: Kalendarz XP.lnk = C:\Program Files\Kalendarz XP\Kalendarz.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Subskrybuj w domyślnym agregatorze - C:\Documents and Settings\Łukasz\Dane aplikacji\RssBandit\iecontext_subscribefeed.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O15 - Trusted Zone: http://www.mks.com.pl

O16 - DPF: {22E9EFBA-114C-4DA0-AE72-D8F2C7138002} (CAidemATLCtrl Object) - http://www.krolestwomaciusia.pl/bloomooweb/AidemATL.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/vc/bin/AvSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/muweb_site.cab?1139237731875

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{1F68275D-C814-49D1-9161-8C5EBFBEDDC4}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{1F68275D-C814-49D1-9161-8C5EBFBEDDC4}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ewido security suite control - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoctrl.exe

O23 - Service: ewido security suite guard - ewido networks - C:\Program Files\ewido anti-malware\ewidoguard.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\Common Files\PCSuite\Services\ServiceLayer.exe

O23 - Service: TrueVector Internet Monitor (vsmon) - Zone Labs, LLC - C:\WINDOWS\system32\ZoneLabs\vsmon.exe

Problemy sa następujace:

1.

nie usunołem wpisu

O23 - Service: Windows Log - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\nvsvcd.exe

bo go nie było w logu

2.

Nie wyczysciłem TEMP poniewaz wsykoczył bład że"ustawienia lokalne" cos tam cos tam

3.

Z menu start znikły mi ikonki "Uruchom" i "wyłącz komputer" wszystkie te rzeczy robiłem na drugim koncie "administrator bo tam one są

4.

Silent runers mi nie działą

wyskakuje komunikat ze nei mam "Cryptographic Services" nie jest zainstalowane u mnie lub mam stara wersje"Windows script host"

Złączono Posta : 28.05.2006 (Nie) 12:13

to z Temp-em myśle ze jest spowodowane tym ze robiłem to na innym koncie. Moze mi ktos powiedziec jak sie cofa o jedne folder w dos-ie? bo nie moglem przejsc z administratora na inna "nazwe uzytkownika"


(Gutek) #4

Silent opis co i jak zrobic jak masz problem: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=15989

a w ustawieniach Dostosowanie menu start jest zaznaczony ptaszek?

nie masz juz wpisu

podaj dokładny błąd


(MarS) #5
  1. Jesli jest zablokowany edytor rejstru, to go odblokuj:

Skopiuj do notatnika to co jest zawarte pomiedzy liniami ------


; Aby odblokować edytor Rejestru - Regedit należy zaznaczyć

; plik inf w eksploratorze, otworzyć menu kontekstowe pliku

; (prawy klawisz myszy lub Shift+F10)

; i wybrać opcję "Zainstaluj"

; © Copyright 2004

; by Piotr Palusiński

[version]

signature="$CHICAGO$"

[DefaultInstall]

DelReg = Del_DisableRegistryTools.Reg

[Del_DisableRegistryTools.Reg]

HKCU,%Location%,DisableRegistryTools

HKCU,%Location%,DisableRegedit

HKLM,%Location%,DisableRegistryTools

HKLM,%Location%,DisableRegedit

[strings]

Location="SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"

Zapisz jako plik o rozszerzeniu *.inf, np. o nazwie odblokuj.inf

Teraz kliknij prawa myszka na ten plik i z menu kontekstowego wybierz

"Zainstaluj"

Rejestr masz odblokowany.

lub zaloguj się jako Administrator:

Menu Start -> Uruchom -> gpedit.msc -> Konfiguracja użytkownika ->

Szablony administracyjne -> System -> Zapobiegaj dostępowi do narzędzi

edycji rejestru (Wyłączyć)

  1. Wstaw/ popraw w rejestrze:

HKEY_CLASSES_ROOT.reg

Domyslna= regfile

HKEY_CLASSES_ROOT\regfile\shell\open\command

Domyslna= regedit.exe "%1"

HKEY_CLASSES_ROOT\regedit\shell\open\command

Domyslna= regedit.exe %1

Po odblokowaniu rejestru wejdz do niego i przejdz do kluczy:

Usun z rejestru zapisy w kluczach (sa to blokady) - prawa strona okna

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\

HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\

plus podklucze System, Explorer i ActiveDesktop

Na podstawie wypowiedzi Piotra Palusińskiego


(Foxsly) #6

gdzie sa te ustawienia?


(Gutek) #7

Jak masz pasek na dole prawoklik>>>właściowści>>>dostosuj>>>zaawansowane i masz :wink:


(Foxsly) #8

w tym miejscu niema takich wpisów :expressionless:


(Bbieniol) #9

Uruchom włączysz poprzez:

PPM na pasek --> właściwości --> zakładka Menu start --> dostosuj --> zakładka zaawansowane --> zaznaczasz ptaszka przy uruchom :slight_smile:


(Gutek) #10

Daj screena i zerknij http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... 8f1e00c4e5


(Foxsly) #11

niema w zawansowanych "Uruchom" do wyboru:|

Złączono Posta : 28.05.2006 (Nie) 12:47

i nei moge zrobic tego co jest podane w poscie od Gutka poniewaz nie mam przycisku "uruchom":smiley: chyba czeka mnei format


(Gutek) #12

To zerknij na linka co dałem :slight_smile:


(Foxsly) #13

no włąsnie tam jest podane rozwiazanie tego problemu poprzez wpisanie komendy do "uruchom" ale ja "uruchom " nie mam:D wiec nie wpisze:D


(Gutek) #14

Tryb awaryjny :wink:


(Foxsly) #15

w awaryjnym takze nie mam "uruchom" :slight_smile:


(Gutek) #16

A przywracanie systemu miałeś właczone? Proponuję Reinstalacja XP bez utraty danych http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... ntry109540

Zobacz jeszcze http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=14270 na Przywracanie uszkodzonego rejestru