Wynik w Excelu


(3dm Racek) #1

Co zrobić, jeżeli mam w excelu wynik w sekundach a chcę zamienić to na:

ll[lat] dd[dni] xx[godzin] yy[minut] vv[sekund]

Z góry dziękuję. :sunglasses: